Giới thiệu Tổ Cơ khí - Điện


Giới thiệu Tổ Cơ khí - Điện

14/02/2017

Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà A3 - Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
* Lịch sử: 

Tổ Cơ khí - Điện được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 1452/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011.
* Tổ chức nhân sự:
- Phó Giám đốc, phụ trách Trung tâm kiêm Tổ trưởng: TS. Đỗ Ngọc Tiến
- Tổng số CB-GV: 10 người (Trong đó: Tiến sĩ: 01; Thạc sỹ: 06; Kỹ sư: 01 )

    + Cơ sở Hà Nội: 07 người

    + Cơ sở Vĩnh Phúc: 03 người

* Chức năng: 

Là tổ có nhiệm vụ giảng dạy cả lý thuyết và thực hành các hệ sơ cấp nghề, cao đẳng nghề, hướng dẫn thực hành, thực tập cho sinh viên Đại học và Cao đẳng ngành cơ khí . Tại các xưởng thực hành về Thực tập nhập môn cơ khí. Ngoài nhiệm vụ là nơi học thực hành của học sinh và sinh viên còn là nơi tổ chức kết hợp giữa học tập và sản xuất làm ra nhiều sản phẩm cho nhà trường và xã hội.

   Tổ quản lý 04 phòng thực hành: Phòng thực hành Điện công nghiệp, Phòng thực hành Điện dân dụng, Phòng thực hành Hàn, Phòng thực hành gia công cơ khí.