Thông báo chuẩn bị cho công tác khảo sát đánh giá ngoài Trường Đại học Công nghệ GTVT


Thông báo chuẩn bị cho công tác khảo sát đánh giá ngoài Trường Đại học Công nghệ GTVT

20/12/2016

Nhà trường đã triển khai công tác tự đánh giá lần 2 và hoàn thành công bố trong toàn Trường tháng 6/2016; Báo cáo đã được Trung tâm KĐCLGD, thuộc Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam thẩm định và bổ sung hoàn chỉnh trong tháng 11/2016. Hiện nay, Trường đang tiến hành đánh giá ngoài. Theo kế hoạch, Đoàn đánh giá ngoài sẽ đến khảo sát sơ bộ tại Trường vào ngày 21 tháng 12 năm 2016 và khảo sát, đánh giá chính thức từ ngày 05 tháng 01 năm 2017 đến ngày 09 tháng 01 năm 2017.

Trong công tác khảo sát, Đoàn sẽ nghiên cứu hồ sơ Báo cáo tự đánh giá, thẩm định minh chứng; gặp gỡ, trao đổi và phỏng vấn Ban Giám hiệu, các thành viên của Hội đồng tự đánh giá, nhóm giảng viên, kỹ thuật viên, nhân viên, sinh viên (cựu sinh viên), học viên cao học, nhà tuyển dụng lao động và cán bộ đoàn thể; thăm và quan sát các phòng, khoa, thư viện, lớp học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, căng tin và hoạt động giảng dạy của Nhà trường. Để công tác đánh giá ngoài đạt kết quả, Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị cho khảo sát đánh giá ngoài của Trường, cụ thể xem file nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân đính kèm TB 4056.