Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

Từ ngày 12/5-18/5/2021, tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã tổ chức Chương trình khảo sát chính thức phục vụ công tác kiểm định Trường theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bài viết trên Cổng TTĐT:

► Khai mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ GTVT 

► Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

Tham dự lễ khai mạc đợt KSCT, về phía Trung tâm Kiếm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm và 02 cán bộ giám sát Đoàn ĐGN. Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN, có PGS. TS. Trần Thị Hà – Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng Đoàn; ThS. Đinh Tuấn Dũng, Trưởng phòng Đánh giá Chất lượng Giáo dục – Trung tâm KĐCLGD – Thư ký Đoàn và 05 thành viên của Đoàn ĐGN.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD phát biểu Khai mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường

PGS.TS. Trần Thị Hà - Trưởng đoàn đánh giá ngoài​ phát biểu tại phiên Khai mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường

Về phía Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá (TĐG); PGS.TS. Vũ Ngọc Khiêm – Bí thư Đảng úy, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Nguyễn Văn Lâm – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Tạ Thế Anh – Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng Đào tạo, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng TĐG, cùng các thành viên của Hội đồng TĐG, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG báo cáo Tổng quan về Nhà trường 

Trung tâm KĐCLGD, Đoàn ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo và Hội đồng TĐG của Trường

Trong thời gian KSCT tại Trường, Đoàn chuyên gia ĐGN đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; gọi điện thoại thẩm định tình hình việc làm của người học tốt nghiệp; tham quan khảo sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và các phòng làm việc của Trường Đại học Công nghệ GTVT để xác thực các thông tin trong báo cáo TĐG cơ sở giáo dục của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng của Nhà trường.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn Đánh giá ngoài trong thời gian làm việc tại Trường

Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài phỏng vấn trực tiếp Chủ tịch Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị, giảng viên và nhân viên

Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài phỏng vấn trực tuyến với người học, cựu người học và các doanh nghiệp

Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài kiểm tra cơ sở vật chất của Nhà trường

Kết thúc đợt Khảo sát chính thức, PGS.TS. Trần Thị Hà - Trưởng Đoàn Đánh giá ngoài đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường, đồng thời Đoàn cũng đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng các hoạt động của Nhà trường.

PGS.TS. Trần Thị Hà - Trưởng Đoàn Đánh giá ngoài đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Trường

Sau khi nghe Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện có hiệu quả các khuyến nghị mà Đoàn chuyên gia ĐGN đã đề xuất.

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng TĐG Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã cùng ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục của Nhà trường.  

Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục  tại Trường Đại học Công nghệ GTVT


Ngày 22/8/2022, tại phiên họp Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục (Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam), PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá Cơ sở giáo dục đã trình bày tổng quan về Trường Đại học Công nghệ GTVT, quá trình Tự đánh giá của Nhà trường và trả lời các câu hỏi của Hội đồng. Kết thúc phiên họp, Hội đồng đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-HĐKĐCLGD về việc thẩm định kết quả đánh giá của Đoàn đánh giá ngoài tại Trường Đại học Công nghệ GTVT đạt tiêu chuẩn chất lượng với 100% các thành viên tham gia đồng ý.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long trình bày trước Hội đồng KĐCLGD tại phiên họp ngày 22/8/2022.