TOÀN CẢNH: Công tác Kiểm định chất lượng tại Trường Đại học Công nghệ GTVT (Chu kỳ 2)

Sáng ngày 10/10/2022, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải  đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 và công bố Quyết định, trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Để có được kết quả này, từ năm 2021, Nhà trường đã thực hiện công tác Tự đánh giá, đăng ký và tiến hành Đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục:


♦ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

- Hội đồng Tự đánh giá (TĐG) cơ sở giáo dục (CSGD) được thành lập theo Quyết định số 1759/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 05/5/2021, được kiện toàn theo Quyết định số 2656/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 01/10/2021 của Hiệu trưởng Nhà trường. Hội đồng gồm 29 thành viên gồm: BGH, đại diện Hội đồng Trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các đơn vị và người học của Nhà trường. Giúp việc cho Hội đồng có Ban Thư ký và các Nhóm công tác chuyên trách.

- Để thực hiện nhiệm vụ TĐG, Hội đồng TĐG ban hành kế hoạch TĐG số 1934/KH-ĐHCNGTVT ngày 21/5/2021 và Kế hoạch bổ sung số 3657/KH-ĐHCNGTVT ngày 01/10/2021.

- Để chuẩn bị cho hoạt động Đánh giá ngoài (ĐGN), Nhà trường gửi công văn số 1944/ĐHCNGTVT-ĐBCL ngày 25/5/2021 về việc Đăng ký kiểm định Trường (Chu kỳ 2) đến Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C).

- Hoạt động TĐG và kiểm định chất lượng (KĐCL) được Nhà trường tiến hành theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá CSGD ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


♦ TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Để triển khai công tác TĐG và kiểm định chất lượng (KĐCL) CSGD, tháng 10 và 11/2021, Nhà trường phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) tổ chức  tập huấn Phát triển kỹ năng tự đánh giá Cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT.

► Tập huấn công tác Phát triển kỹ năng TĐG CSGD năm 2021


♦ BÁO CÁO CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

- Tháng 12/2021, Nhà trường đã tiến hành công bố Bản Báo cáo TĐG CSGD để lấy ý kiến đóng góp của viên chức, người lao động (VC-NLD) và người học trong troàn Trường.

- Tháng 01/2022, Nhà trường gửi Báo cáo TĐG hoàn thiện lệ Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và đào tạo và được Cục đồng ý cho triển khai các bước tiếp theo.


♦ KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Ngày 28/02/2022, Đoàn ĐGN thuộc Trung tâm CEA-AVU&C đã tổ chức khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN tại Trường. Tại buổi làm việc, Đoàn ĐGN, Trung tâm CEA-AVU&C và Nhà trường thống nhất một số nội dung để chuẩn bị cho đợt Khảo sát chính thức tại Biên bản ghi nhớ sau Khảo sát sơ bộ.

► Khảo sát sơ bộ phục vụ Đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ GTVT


♦ KHẢO SÁT CHÍNH THỨC PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Từ ngày 12-18/5/2022, Đoàn ĐGN thuộc Trung tâm CEA-AVU&C đã tổ chức khảo sát chính thức phục vụ ĐGN tại Trường. 

Trong thời gian KSCT, Đoàn chuyên gia ĐGN đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; gọi điện thoại thẩm định tình hình việc làm của người học tốt nghiệp; tham quan khảo sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và các phòng làm việc của Nhà trường để xác thực các thông tin trong báo cáo TĐG cơ sở giáo dục của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng của Nhà trường.

Kết thúc đợt KSCT, Đoàn ĐGN, Trung tâm CEA-AVU&C và Nhà trường cùng ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục của Nhà trường.

Ngày 22/8/2022, tại phiên họp Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục (Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam), PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Hội đồng TĐG CSGD đã trình bày tổng quan về Trường Đại học Công nghệ GTVT, quá trình Tự đánh giá của Nhà trường và trả lời các câu hỏi của Hội đồng. Kết thúc phiên họp, Hội đồng đã ban hành Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá của Đoàn đánh giá ngoài tại Trường Đại học Công nghệ GTVT đạt tiêu chuẩn chất lượng với 100% các thành viên tham gia đồng ý.

► Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ GTVT


♦ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC (10/10/2022)

Ngày 10/10/2022, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tổ chức Lễ khai giảng năm học mới (2022-2023) và công bố Quyết định công nhận, trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục.

 

Buổi Lễ diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của đông đảo khách mời là đại biểu Quốc hội và các cơ quan Đảng, Bộ GTVT, Bộ GD&ĐT, Trung tâm CEA-AVU&C, Trường Đại học CNTT&QL (Ba Lan), các cơ quan thông tấn của Trung ương và Hà Nội. Về phía Nhà trường có Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Các đơn vị, Hội đồng TĐG CSGD, học viên và sinh viên.

► Lễ khai giảng năm học mới (2022-2023) và công bố Quyết định công nhận, trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

► Bài viết: Cổng TTĐT Trường || Báo Giao thông || Tạp chí GTVT  || Giaoduc.net || Vietnamnet.vn || Đại biểu nhân dân (Quốc hội) || Bản tin thời sự (VTC) || Báo điện tử VOV || Kinh tế đô thi || Người đưa tin 

Phòng KT&ĐBCLĐT