TOÀN CẢNH: Kiểm định chất lượng tại Trường Đại học công nghệ GTVT

Sáng ngày 10/3/2017, tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục - Hiệp Hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam đã tổ chức lễ Công bố quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở cho Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm 2016 Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo đã trình Hiệu trưởng ban hành: 

♦ TẬP HUẤN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Tháng 3/2016: Trường ĐHCN GTVT tổ chức tập huấn Công tác đảm bảo chất lượng năm 2016. Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường; Công đoàn, Đoàn Thanh niên; lãnh đạo các đơn vị và gần 150 CB-GV-CNV Nhà trường tại 3 cơ sở đào tạo.

Bài viết: Tập huấn công tác Đảm bảo chất lượng năm 2016


♦ KHẢO SÁT SƠ BỘ (21/12/2016)

Ngày 21/12/2016 Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam và đại diện Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài do GS.TSKH. Đặng Ứng Vận làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát sơ bộ với đại diện Ban Giám hiệu và Hội đồng Tự đánh giá Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Bài viết:


♦ KHẢO SÁT CHÍNH THỨC (05/01 - 09/01/2017)

Từ ngày 5/1 đến ngày 9/1/2017, Trường Đại học Công nghệ GTVT đã được Đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục - Hiệp Hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam tổ chức đánh giá độc lập, công khai minh bạch, kết quả có 51/61 tiêu chí đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ 83,6% và được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Lễ khai mạc Đợt khảo sát chính thức tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

Bài viết:

Lễ bế mạc Đợt khảo sát chính thức tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

Bài viết: 


♦ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH và TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN (10/03/2017)

Kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

   

Sáng ngày 10/3/2017, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã tổ chức lễ Công bố quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở...

Bài viết: