Lịch công tác tuần 09 năm 2021 (từ 22/02/2021 đến 28/02/2021)


Lịch công tác tuần 09 năm 2021 (từ 22/02/2021 đến 28/02/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 09 THEO NĂM 2021
TUẦN 30 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
22/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
23/02

Sáng

 

 

Chiều

   
Thứ Tư
24/02

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Năm
25/02

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Sáu
26/02

Sáng

 

 

Chiều
14h30

Nội dung: Kế hoạch mở ngành và điều chỉnh CTĐT.
Thành phần: Trưởng các khoa: Công trình, Cơ khí, KTVT, CNTT; ô An (SĐH); bà Hạnh, bà V Anh (Đào tạo). 
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

PHT Nguyễn Văn Lâm

Thứ Bảy
27/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
28/02

Sáng

 

 

Chiều