Danh sách dự kiến cấp chứng chỉ GDQP


Danh sách dự kiến cấp chứng chỉ GDQP

18/05/2022

 Danh sách sinh viên các lớp dự kiến sẽ được cấp chứng chỉ QPAN, yêu cầu sinh viên kiểm tra lại thông tin cá nhân.
 Mọi thắc mắc, sinh viên phản hồi về Phòng đào tạo theo SĐT : 02113867404 hoặc 02113717229.
 Hạn cuối phản hồi : 17h00  23/05/2022

File đính kèm