DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP DHCQVY VÀ ĐHLT ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2020


DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP DHCQVY VÀ ĐHLT ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2020

06/01/2021

     Danh sách các sinh viên đại học chính quy các khóa, đại học liên thông đã có bằng đợt xét tốt nghiệp vào tháng 11 năm 2020.

     Sinh viên đến lấy bằng vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần tại phòng Đào tạo ( 101 -B1 ). Khi đến lấy bằng yêu cầu mang chứng minh thư ( thẻ CCCD ) và thẻ sinh viên.

File đính kèm