DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐHCQ CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT XÉT T12/2021


DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐHCQ CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT XÉT T12/2021

15/03/2022

Danh sách sinh viên hệ đại học chính quy đã có bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 12 năm 2021

Sinh viên đến lấy bằng vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần tại phòng Đào tạo. Khi đến lấy bằng yêu cầu mang CMT/CCCD và thẻ sinh viên.