(Hoãn) Thi tiếng anh chuẩn đầu ra ( Đợt 2 )


(Hoãn) Thi tiếng anh chuẩn đầu ra ( Đợt 2 )

22/01/2021

 Do tình hịch dịch bệnh nên buổi thi ngày thứ 2 ( 01/02/2021 ) sẽ không thể diễn ra theo kế hoạch. Lịch thi cụ thể phòng Đào tạo sẽ thông báo sau

 Thông tin đến các bạn sinh viên quan tâm !