THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP ĐHCQ VĨNH PHÚC – THÁNG 5/2021


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP ĐHCQ VĨNH PHÚC – THÁNG 5/2021

03/05/2021

  Căn cứ thông báo của Nhà trường (https://utt.edu.vn/utt/thong-bao/thong-bao-trien-khai-ke-hoach-giang-day-va-hoc-tap-truc-tuyen-trong-thoi-gian-phong-chong-dich-covid-19-tu-452021-den-het-ngay-0752021-a13333.html).

1.     Với các lớp học lý thuyết trên tiếp tục học theo hình thức trực tuyến như hướng dẫn của Nhà trường.

2.     Kế hoạch cụ thể với các lớp khác như sau :

-         Lớp 70DCLG11,LJ11; 70DCKT11,12 SV chưa phải đến trường để thi học kì. Lịch thi điều chỉnh sẽ được thông báo sau (dự kiến sẽ thi xen kẽ trong quá trình học quốc phòng – thể chất vào nấc 2 ).

-         Lớp 69DCOJ11, 69DCOT13 sẽ tiếp tục học trực tuyến lý thuyết từ 04/05 cho đến khi có thông báo mới ( Thực tập cấu tạo ô tô 2 sẽ lùi lại cho đến khi sinh viên quay lại học tập trung ). Lớp 69DCOT11,12 học lý thuyết đến hết 14/05 sau đó chờ kế hoạch của nhà trường.

-         Các lớp  thực tập: tạm thời chưa tập trung học tại Trường. ( tạm hoãn và chủ động học bù khi SV được quay lại Trường học tập ).

Mọi thắc mắc về học tập sinh viên liên hệ Phòng 1 cửa ( 101 - B1 ) SĐT : 02113867404 hoặc 02113717229