Thông báo thi tiếng anh chuẩn đầu ra


Thông báo thi tiếng anh chuẩn đầu ra

15/01/2021

Kỳ thi Tiếng anh chuẩn đầu ra sẽ diễn ra vào 9h00 sáng ngày 19/01/2021, địa điểm : 402 - A4 ( Giảng đường dốc ).

Danh sách dự thi sinh viên xem chi tiết file đính kèm !

 

File đính kèm