DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT XÉT T4/2021 ( DỰ KIẾN )


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT XÉT T4/2021 ( DỰ KIẾN )

14/04/2021

 Mọi thắc mắc, ý kiến sinh viên vui lòng phàn hồi về Phòng Đào tạo ( 101 - B1) trước 11h00 ngày 16/04/2021.

 SĐT liên hệ : 0211.3867404 

File đính kèm