Thông báo về việc đăng kí học bổ sung tiếng Anh - Đợt tháng 9/2020


Thông báo về việc đăng kí học bổ sung tiếng Anh - Đợt tháng 9/2020

26/10/2020

Căn cứ kết quả kiểm tra sát hạch ngày 20/9/2020 (Chi tiết xem file đính kèm, những SV đã đăng kí nhưng không có tên trong file là những SV Bỏ thi và phải nhận điểm 0),

Nhà trường tổ chức cho SV đăng kí học bổ sung tiếng Anh - Đợt tháng 9/2020 (Căn cứ vào kết quả kiểm tra sát hạch để học cấp độ phù hợp theo quy định). SV đăng kí và nộp tiền học tại phòng Đào tạo từ ngày 26/10/2020 đến 17h00 ngày 30/10/2020.

Thời gian học dự kiến bắt đầu từ 02/11/2020, vào sáng, chiều thứ 7, Chủ nhật và buổi tối các ngày trong tuần.

Lớp học và lịch học cụ thể sẽ được thông báo tại trang của phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 31/10/2020.

File đính kèm