Hướng dẫn đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022


Hướng dẫn đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022

03/06/2022

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2022

Thí sinh truy cập vào link https://xettuyen.utt.edu.vn hoặc Quét mã QR Code và thực hiện theo hướng dẫn sau:

Mã QR Code:

 

1. Chọn phương thức xét tuyển

- Chọn phương thức cần đăng ký và ấn nút   để hiện ra màn hình nhập thông tin như sau (lưu ý nhập đầy đủ, chính xác các thông tin).

CHÚ Ý:

- Ảnh minh chứng CCCD/CMND: thí sinh cần tải lên ảnh chụp 2 mặt của CCCD/CMND (bắt buộc).

- Ảnh minh chứng học bạ THPT: thí sinh tải lên toàn bộ ảnh chụp các trang học bạ THPT bản có dấu đỏ, ảnh chụp rõ nét các thông tin (bắt buộc).

Giao diện trang đăng ký

- Thí sinh cần hoàn thiện các nội dung của “THÔNG TIN THÍ SINH” và “THÔNG TIN ĐĂNG KÝ” tùy theo từng phương thức đã chọn

Đối với “THÔNG TIN THÍ SINH”

- Các trường thông tin bắt buộc sẽ có ký hiệu dấu * màu đỏ bên cạnh mỗi trường thông tin.

- Đối với các trường thông tin nhập các file đính kèm, chọn biểu tượng  hệ thống sẽ hiện ra cửa sổ để chọn các file(file ảnh, file *.pdf, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx)


Có thể chọn nhiều file trong 1 lần chọn

Đối với “THÔNG TIN ĐĂNG KÝ”

ấn nút   để hiện ra “Nguyện vọng” và “Chuyên ngành”, “Tổ hợp” như hình bên dưới

- Thí sinh nhập điểm tổng kết cả năm lớp 12 của các môn theo tổ hợp đã chọn tương ứng.

- Thí sinh có thể đăng ký thêm các nguyện vọng khác sau khi đã nhập xong thông tin đăng ký của nguyện vọng 1.

- Với các tổ hợp môn khác nhau thí sinh nhập thêm điểm các môn khác nhau giữa các tổ hợp môn đã chọn.

- Sau khi nhập xong thông tin và các nguyện vọng, thí sinh ấn nút   để thực hiện đăng ký.

- Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra các thông tin đăng ký, nếu có lỗi thì hệ thống sẽ thông báo cho thí sinh để thí sinh kiểm tra và bổ sung, thay thế các thông tin chưa đúng.

- Nếu không có lỗi thì hệ thống thực hiện hoàn tất quá trình đăng ký, gửi thông tin tài khoản về địa chỉ email thí sinh đã đăng ký.

- Thí sinh có thể dùng tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống đăng ký xét tuyển để tra cứu kết quả cũng như chỉnh sửa thông tin cá nhân và các nguyện vọng đã đăng ký, nộp lệ phí xét tuyển

- Thí sinh có thể xóa các nguyện vọng đã đăng ký để chọn lại bằng cách ấn nút    hệ thống sẽ hỏi lại 

 

 

- Chọn   để thực hiện xóa nguyện vọng. Nếu muốn thêm nguyện vọng thì ấn 

- Thí sinh sửa thứ tự đúng, trong trường hợp này sửa thành 4 thay vì 8 (vì 8 là số nguyện vọng tiếp theo lớn nhất của tất cả các phương thức) và đồng thời chọn “Chuyên ngành” cũng như “Điểm đánh giá năng lực” để hoàn tất.

Sau khi sửa xong thì ấn nút  để hoàn tất đăng ký.

Sau khi đăng ký, thí sinh đăng nhập vào tài khoản để kiểm tra lại các thông tin đăng ký và nộp lệ phí ĐKXT./.

File đính kèm