Thời gian biểu tuần sinh hoạt công dân - sinh viên khóa 71 cơ sở Vĩnh Phúc


Thời gian biểu tuần sinh hoạt công dân - sinh viên khóa 71 cơ sở Vĩnh Phúc

23/09/2020

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021
HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 71 – 
HỌC TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

LỚP SỐ 1 (Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 18/10/2020)

+ Các ngành học:

- Kế toán doanh nghiệp;
- CNKT Ôtô;
- Công nghệ thông tin;
- Điện tử - Viễn thông;
- Kinh tế xây dựng;
- Logistics và quản lý chuỗi cung ứng;
- CNKT giao thông;
- CNKT Công trình xây dựng.

+ Địa điểm học: Hội trường lớn CSĐT Vĩnh Phúc

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự đánh giá kết quả học tập sẽ không được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và phải học bù, thi trả nợ theo lịch của Nhà trường..

Phụ trách lớp: Quách Thị Vân Anh - 0915492067