Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Tin tức - Sự kiện

Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC ngày 04-05/03/2017
Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC ngày 04-05/03/2017

Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC ngày 04-05/03/2017; Tài liệu hướng dẫn thi Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC

Danh sách Giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập Khóa 67
Danh sách Giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập Khóa 67

Danh sách Giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập Khóa 67 Khoa Công nghệ thông tin (Các lớp từ cơ sở Vĩnh Phúc về Hà Nội)

Liên Kết - Hợp Tác

Thông báo

Thông báo kế hoạch thi và ôn luyện thi cho đội tuyển sinh viên giỏi Tiếng Anh năm học 2016 - 2017
Thông báo kế hoạch thi và ôn luyện thi cho đội...

Thông báo kế hoạch thi và ôn luyện thi cho đội tuyển sinh viên giỏi Tiếng Anh năm học 2016 - 2017

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo chứng chỉ mạng CCNA
Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo chứng chỉ mạng...

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo chứng chỉ mạng CCNA

Thông báo nợ học phí học lại và học cải thiện hè 2015
Thông báo nợ học phí học lại và học cải thiện...

Thông báo nợ học phí học lại và học cải thiện hè 2015