Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Tin tức - Sự kiện

Thông báo v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính...
Thông báo v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính...

Thông báo v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy K64, K65, K66 đợt 1 năm 2019 (tháng 3/2019)

Thông báo triệu tập sinh viên nhận Đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 (tháng 3 năm 2019)
Thông báo triệu tập sinh viên nhận Đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 (tháng 3 năm 2019)

Thông báo triệu tập sinh viên nhận Đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 (tháng 3 năm 2019)

Liên Kết - Hợp Tác

Thông báo

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo chứng chỉ mạng CCNA
Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo chứng chỉ mạng...

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo chứng chỉ mạng CCNA

Thông báo Danh sách và lịch báo cáo Thực tập K66 đợt 1 ngành HTTT và TTMMT
Thông báo Danh sách và lịch báo cáo Thực tập K66...

Thông báo Danh sách và lịch báo cáo Thực tập K66 đợt 1 ngành HTTT và TTMMT

Thông báo v/v nợ học phí Thực tập K66 và Đồ án tốt nghiệp K65
Thông báo v/v nợ học phí Thực tập K66 và Đồ án...

Thông báo v/v nợ học phí Thực tập K66 và Đồ án tốt nghiệp K65