Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Tin tức - Sự kiện

Thông báo v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính...
Thông báo v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính...

Thông báo v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy K64 đợt 2

Bảng điểm xét điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp đợt 2 K64
Bảng điểm xét điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp đợt 2 K64

Bảng điểm xét điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp đợt 2 K64 hệ đạ học chính quy ngành HTTT, ĐTVT

Liên Kết - Hợp Tác

Thông báo

Kết quả dự kiến xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 cho hệ ĐH K64 và hệ CĐ K65
Kết quả dự kiến xét công nhận tốt nghiệp đợt 2...

Kết quả dự kiến xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 cho hệ ĐH K64 và hệ CĐ K65

Thông báo Danh sách giảng viên phản biện Đồ án tốt nghiệp K64 hệ Đại học chính quy
Thông báo Danh sách giảng viên phản biện Đồ án...

Thông báo Danh sách giảng viên phản biện Đồ án tốt nghiệp K64 hệ Đại học chính quy

Thông báo về việc nộp Đồ án tốt nghiệp K64 hệ Đại học chính quy
Thông báo về việc nộp Đồ án tốt nghiệp K64 hệ...

Thông báo về việc nộp Đồ án tốt nghiệp K64 hệ Đại học chính quy