Kế hoạch Ra mắt Đội tuyển Futsal UTT tham gia Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) năm học 2017-2018


Kế hoạch Ra mắt Đội tuyển Futsal UTT tham gia Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) năm học 2017-2018

31/01/2018

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017-2018; Kế hoạch số 03-KH/ĐTN ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải về việc tham gia Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam (VUG) năm học 2017-2018; Quyết định số 188/QĐ-ĐHCNGTVT của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải ngày 16 tháng 01 năm 2018 về việc Thành lập đoàn vận động viên tham gia Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) năm 2017-2018. Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch Ra mắt Đội tuyển Futsal tham gia Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Ra mắt Ban Huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển Futsal tham gia thi đấu tại Giải; Gặp mặt, động viên, tặng quà Ban Huấn luyện và các cầu thủ trong quá trình tập luyện, chuẩn bị thi đấu; Phổ biến điều lệ thi đấu, kế hoạch tập luyện và thi đấu tại Giải;

- Công tác tổ chức tham gia đảm bảo ý nghĩa, tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Thành phần tham gia.

+ Khách mời:

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường;

- Hội đồng trường;

- Công đoàn trường;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, khoa, bộ môn.

+ Thành phần tham dự:

- Ban Huấn luyện và các cầu thủ tham gia thi đấu bộ môn Futsal tại Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) năm học 2017-2018;

- Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường.

2. Thời gian, địa điểm.

2.1. Thời gian

- Từ 14h00’ đến 15h30’, ngày 31 tháng 01 năm 2018 (thứ Tư)

2.2. Địa điểm

- Phòng họp Tầng 3, nhà H3 – cơ sở đào tạo Hà Nội.

3. Nội dung

THỜI GIAN

Nội dung chương trình

14h00’-14h15’

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

14h15’-14h30’

Phổ biến Kế hoạch và thể lệ của Giải thể thao sinh viên toàn quốc năm học 2017-2018;

14h30’-14h45’

Công bố Quyết định thành lập Đoàn vận động viên;

14h45’-15h00’

Tặng hoa, quà cho Đoàn vận động viên;

15h00’-15h15’

Lãnh đạo Nhà trưởng phát biểu chỉ đạo, động viên ;

15h15’-16h00’

Nhận nhiệm vụ của Đoàn vận động viên;

16h00’-16h15’

Chụp ảnh lưu niệm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường là đơn vị thường trực tổ chức. Xây dựng kế hoạch ra mắt Ban Huấn luyện, cầu thủ. Triển khai kế hoạch tập luyện, thi đấu, điều lệ của Giải. Phát biểu động viên, tặng quà cho Ban Huấn luyện và các cầu thủ.