Quy định hỗ trợ kinh phí cho bài báo Khoa học đã được công bố


Quy định hỗ trợ kinh phí cho bài báo Khoa học đã được công bố

Ngày đăng : 09/05/2017

Quy định hỗ trợ kinh phí cho bài báo Khoa học theo Quyết định số 1415/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 10/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học công nghệ GTVT

I. QUY ĐỊNH MỨC CHI

 1. Mức chi viết bài cho Tạp chí KHCN của Trường (Tạp chí, Kỷ yếu phải được Hiệu trưởng duyệt trước khi cho thực hiện in ấn phát hành).
  • Tác giả viết bài:                                        500.000đ/bài.
  • Người đọc phản biện trong Trường:         200.000đ/bài.
  • Người đọc phản biện ngoài Trường:         300.000đ/bài.
 2. Mức chi viết bài cho tạp chí ngoài Trường
  Hỗ trợ cho tác giả chính là người của Trường viết bài đăng trên các Tạp chí khoa học trong nước có thang điểm 1 trong danh mục của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, mức chi: 1.000.000đ/bài; các trường hợp còn lại hỗ trợ 500.000đ/bài.
 1. Bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế
 • Nhà trường hỗ trợ các cán bộ, viên chức, nghiên cứu viết và có bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế hoặc tạp chí đạt chuẩn SCOPUS, theo các mức sau:

STT

Nội dung

Mức hỗ trợ

 

 

1

Bài báo công bố trên tạp chí thuộc danh mục ISI ( SCI, SCIE, SSCI và AHCI):

 

 

 

40.000.000đ

-  Nếu bài báo được thực hiện tại Nhà trường và tác giả chính của bài báo là CBGV của Trường;

-  Trường hợp khác.

25.000.000đ

 

 

2

Bài báo công bố trên tạp chí thuộc danh sách SCOPUS:

 

 

30.000.000đ

-  Nếu bài báo được thực hiện tại Nhà trường và tác giả chính của bài báo là CBGV của Trường;

- Trường hợp khác.

18.000.000đ

 

3

Bài viết đăng toàn văn trên kỷ yếu Hội thảo quốc tế có phản biện của nhà xuất bản nước ngoài có mã số chuẩn quốc tế ISBN

10.000.000đ

 

 

4

Sản phẩm khoa học công nghệ được cấp bằng phát minh, sáng chế (patent):

 • Theo chuẩn Mỹ công nhận
 • Việt Nam công nhận

 

100.000.000đ
20.000.000đ

5

Sản phẩm khoa học công nghệ được cấp giấy chứng nhận giải pháp hữu ích

5.000.000đ

* Lưu ý:

 • Trường hợp bài báo do nhóm tác giả thực hiện thì phân chia mức thưởng như sau:

  + Nhóm tác giả trên 03 người: Tác giả chính hưởng 1/3 mức thưởng quy định của bài báo, 2/3 còn lại chia đều cho các thành viên khác;

    + Nhóm tác giả có 03 người: Tác giả chính hưởng 1/2 mức thưởng quy định của bài báo, 1/2 còn lại chia đều cho 02 thành viên khác;

    + Nhóm tác giả có 02 người: Tác giả chính hưởng 2/3 mức thưởng quy định của bài báo, 1/3 còn lại chia thành viên còn lại;

 • Trường hợp bài viết có nhiều tác giả: Chỉ tính riêng cho tác giả là cán bộ, giảng viên và nhân viên của Trường tính theo tỷ lệ.

​​​II. THỦ TỤC THANH TOÁN, THỜI HẠN THANH TOÁN

 • Thủ tục thanh toán:

        + Tác giả nộp 02 bản phô tô bài báo đã được xuất bản (gồm: tờ bìa, mục lục, nội dung) và file PDF hoặc file Word của bài báo đối với bài báo đăng trên Tạp chí giấy hoặc 02 bản in đối với bài báo đăng trên website chính thức của Tạp chí về phòng KHCN-HTQT thẩm định, tập hợp trình Ban Giám hiệu ra Quyết định chi trả.
        + Tác phải giả cập nhập thông tin bài báo vào phần Lý lịch khoa học giảng viên trên trang website Trường: utt.edu.vn trước khi gửi hồ sơ thanh toán.

 • Thời hạn thanh toán:

            + Bài báo trong nước tập hợp thanh toán 1 tháng 1 lần;

            + Bài báo nước ngoài, theo đề nghị của tác giả.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Quy trình - Biểu mẫu đề tài KHCN các cấp: Nhà nước; Bộ GTVT; TP. Hà Nội và Tỉnh Vĩnh Phúc
Quy trình - Biểu mẫu đề tài KHCN các cấp: Nhà nước; Bộ GTVT; TP. Hà Nội và Tỉnh Vĩnh Phúc

Quy trình - Biểu mẫu đề tài KHCN các cấp: Nhà nước; Bộ GTVT; TP. Hà Nội và Tỉnh Vĩnh Phúc

Văn bản Pháp quy của Nhà nước về hoạt động KHCN
Văn bản Pháp quy của Nhà nước về hoạt động KHCN

Văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Bộ KHCN, Bộ GTVT về KHCN

Văn bản Quy định của Trường ĐH Công nghệ GTVT về hoạt động KHCN và HTQT
Văn bản Quy định của Trường ĐH Công nghệ GTVT về hoạt động KHCN và HTQT

Văn bản Quy định của Trường ĐH Công nghệ GTVT về hoạt động KHCN và HTQT

Kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm
Kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm

Kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm

Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH cấp Trường của Giảng viên
Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH cấp Trường của Giảng viên

Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH cấp Trường của Giảng viên

Tin mới nhận

Thư mời dự Hội thảo Quốc tế về các giải pháp kết cấu và công nghệ mặt đường asphalt ở...
Thư mời dự Hội thảo Quốc tế về các giải pháp kết cấu và công nghệ mặt đường asphalt ở...

Thư mời dự Hội thảo Quốc tế về các giải pháp kết cấu và công nghệ mặt đường asphalt đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam

Kết quả xét chọn tóm tắt bài báo Hội thảo
Kết quả xét chọn tóm tắt bài báo Hội thảo

Kết quả xét chọn tóm tắt bài báo Hội thảo

Tiến độ thực hiện Hội thảo khoa học \"Các giải pháp Kết cấu và công nghệ mặt đường...
Tiến độ thực hiện Hội thảo khoa học \"Các giải pháp Kết cấu và công nghệ mặt đường...

Tiến độ thực hiện Hội thảo khoa học \\\"Các giải pháp Kết cấu và công nghệ mặt đường Asphalt đáp ứng yêu cầu phát triển GTVT bền vững ở Việt Nam, năm 2017\\\"

Thư mời tài trợ Hội thảo các giải pháp Kết cấu và Công nghệ mặt đường asphalt đáp ứng...
Thư mời tài trợ Hội thảo các giải pháp Kết cấu và Công nghệ mặt đường asphalt đáp ứng...

Thư mời tài trợ Hội thảo các giải pháp Kết cấu và Công nghệ mặt đường asphalt đáp ứng yêu cầu phát triển GTVT bền vững ở Việt Nam, năm 2017

Quy định và Mẫu đăng ký tóm tắt báo cáo Hội thảo Các giải pháp Kết cấu và Công nghệ mặt...
Quy định và Mẫu đăng ký tóm tắt báo cáo Hội thảo Các giải pháp Kết cấu và Công nghệ mặt...

Quy định và Mẫu đăng ký báo cáo Hội thảo các giải pháp Kết cấu và Công nghệ mặt đường asphalt đáp ứng yêu cầu phát triển GTVT bền vững ở Việt Nam, năm 2017