Phòng tài chính - kế toán

Tin tức

Cổng thông tin điện tử Phòng Tài Chính - Kế toán
Cổng thông tin điện tử Phòng Tài Chính - Kế toán

Chào mừng Quý vị đến với trang thông tin của phòng Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Giới thiệu phòng

GIỚI THIỆU PHÒNG
GIỚI THIỆU PHÒNG

Địa chỉ: Phòng 210, 211, 212 – Nhà H1 - Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân- Hà...

Liên Kết - Hợp Tác

Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ CỦA CÁ NHÂN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ CỦA CÁ NHÂN

Thông báo v/v chi hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số
Thông báo v/v chi hỗ trợ chi phí học tập đối với...

Thông báo v/v chi hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số

THÔNG BÁO KIỂM TRA, KÝ XÁC NHẬN THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2017
THÔNG BÁO KIỂM TRA, KÝ XÁC NHẬN THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM...

THÔNG BÁO KIỂM TRA, KÝ XÁC NHẬN THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Thông báo Mẫu biểu thanh toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017
Thông báo Mẫu biểu thanh toán theo Thông tư số...

Thông báo Mẫu biểu thanh toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017