Phòng tài chính - kế toán

Tin tức

Cổng thông tin điện tử Phòng Tài Chính - Kế toán
Cổng thông tin điện tử Phòng Tài Chính - Kế toán

Chào mừng Quý vị đến với trang thông tin của phòng Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Giới thiệu phòng

GIỚI THIỆU PHÒNG
GIỚI THIỆU PHÒNG

Địa chỉ: Phòng 210, 211, 212 – Nhà H1 - Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân- Hà...

Liên Kết - Hợp Tác

Thông báo

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại...

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Nộp học phí học lại, học cải thiện
Nộp học phí học lại, học cải thiện

Nộp học phí học lại, học cải thiện

Thông báo tính thuế và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quý
Thông báo tính thuế và khấu trừ thuế thu nhập cá...

Thông báo tính thuế và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quý

Thông báo về việc nợ học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017
Thông báo về việc nợ học phí học kỳ II năm học...

Thông báo về việc nợ học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017

Thông báo hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số - Học kỳ II...
Thông báo hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh...

Thông báo hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số - Học kỳ II năm học 2016 - 2017