Chương trình đào tạo ngành Điện tử viễn thông


Chương trình đào tạo ngành Điện tử viễn thông

09/02/2017
Tên chương trình: Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Telecommunication - Electronics Engineering Technology) 
Mã ngành: 52510302
Loại hình đào tạo: Chính quy
 

Chi tiết chương trình xem trong file đính kèm.
 

File đính kèm