Chương trình đào tạo ngành Truyền thông và mạng máy tính


Chương trình đào tạo ngành Truyền thông và mạng máy tính

09/02/2017
Tên chương trình: Truyền thông và mạng máy tính (Communications and Computer Networks)
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Truyền thông và mạng máy tính
Mã ngành: 52480102
Loại hình đào tạo: Chính quy
 

Chi tiết chương trình xem trong file đính kèm.

 

File đính kèm