Thông báo triển khai kế hoạch Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên K64 - Hệ Đại học chính quy ngành Hệ thống thông tin


Thông báo triển khai kế hoạch Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên K64 - Hệ Đại học chính quy ngành Hệ thống thông tin

24/02/2017

Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới toàn thể sinh viên khóa 64 hệ Đại học ngành Hệ thống thông tin về kế hoạch Thực tập tốt nghiệp như sau:

Thời gian thực tập: 04 tuần từ 27/02/2017 đến hết ngày 26/03/2017

Địa điểm và GVHD: SV xem chi tiết theo danh sách gửi kèm

 

Chú ý:

1. Mọi vấn đề trong quá trình thực tập SV liên hệ trực tiếp với GVHD

2. Bắt đầu từ 10h00-11h00 thứ 2 ngày 27/02/2017 SV phải liên hệ GVHD (Trước thời gian này không liên hệ) để GVHD sắp xếp, bố trí và dẫn SV đến giới thiệu và bàn giao cho công ty nơi thực tập (SV không được tự ý liên hệ với công ty). Đối với các SV tự liên hệ nơi thực tập phải gặp GVHD để nhận thêm Giấy giới thiệu của Nhà trường

3. Mỗi SV thực tập đều phải làm theo các biểu mẫu gửi kèm (trừ mẫu số 1 và số 2). 

4. Chậm nhất sau 1 tuần sinh viên phải làm đề cương thực tập theo mẫu số 3 

5. Hàng tuần SV phải làm báo cáo theo mẫu số 4 và gửi cho GVHD.

6. Kết thúc thời gian thực tập SV phải làm báo cáo theo mẫu số 6 và xin xác nhận của công ty thực tập theo mẫu số 5.

Tất cả các loại giấy tờ trên SV phải nộp lại Văn phòng khoa sau khi kết thúc thực tập, khoa căn cứ để lập hội đồng bảo vệ thực tập. SV nào không hoàn thành đúng hạn sẽ không đủ điều kiện bảo vệ.