Lịch công tác tuần 34 năm 2015 (từ 24/08 đến 30/08/2015)


Lịch công tác tuần 34 năm 2015 (từ 24/08 đến 30/08/2015)

06/09/2015

TUẦN 34 THEO NĂM 2015

TUẦN 55 THEO NĂM HỌC 2014-2015

LỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 24/08/2015 đến ngày 30/08/2015)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
24/08

Sáng
8h30

Nội dung: Lễ Bế giảng và phát Bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng K63.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Ô.Bình (Công đoàn); Ô.Hoàng Anh (Đoàn TN); Trưởng, Phó các Phòng, Khoa; Trưởng các Bộ môn; GVCN-CVHT và quản sinh các Khoa thuộc cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa điểm: Hội trường lớn.
Hiệu trưởng

Sáng
8h30

Nội dung: Thẩm định Chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực.
Thành phần: Các thành viên trong Hội đồng thẩm định; TS. Vũ Ngọc Khiêm (Phó Hiệu trưởng); Phòng đào tạo Sau đại học; Các thành viên thuộc tiểu ban xây dựng chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.
Chủ tịch hội đồng

Chiều

   

Thứ Ba
25/08

Sáng
8h30

Nội dung: Lễ Bế giảng và phát Bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng K63 (Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc).
Thành phần: Ô. Lâm (Phòng Đào tạo); Ô. Quang (Phòng Công tác HS-SV); Phó các Phòng, Khoa; GVCN-CVHT và quản sinh các Khoa thuộc cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.
Địa điểm: Hội trường lớn (Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc).
PHT. Nguyễn Hoàng Long

Chiều
14h00

Nội dung: Tập huấn nhập học theo chương trình Quản lý CMC.
Thành phần: Cán bộ, nhân viên Phòng Đào tạo, Phòng TC-KT (Cả 3 cơ sở đào tạo).
Địa điểm: Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.
 

Thứ Tư
26/08

Sáng
8h30

Nội dung: Lễ Bế giảng và phát Bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng K63 (Cơ sở đào tạo Thái Nguyên).
Thành phần: Lãnh đạo Cơ sở đào tạo Thái Nguyên; Lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ sở đào tạo Thái Nguyên; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Ô. Lâm (Phòng Đào tạo); Ô. Quang (Phòng Công tác HS-SV); Trưởng các Khoa Công trình, Kinh tế vận tải, Cơ khí, Công nghệ thông tin; GVCN-CVHT và quản sinh các Khoa thuộc cơ sở đào tạo Thái Nguyên;
Địa điểm: Hội trường lớn (Cơ sở đào tạo Thái Nguyên).
PHT. Nguyễn Hoàng Long

Chiều

   

Thứ Năm
27/08

Sáng

   

Chiều

   

Thứ Sáu
28/08

Sáng

   

Chiều
15h00

Nội dung: Họp BTV Đảng ủy.
Thành phần: Các đồng chỉ UV BTV Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp số 1 - Tầng 2 - Nhà H1.
Bí thư Đảng bộ

Thứ Bảy
29/08

Sáng
8h00

Nội dung: Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới và Lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng.
Địa điểm: Hội trường tầng 4 thư viện.
Thời gian học: Ba ngày (từ 29/8 đến 31/8).
 

Chiều

   

Chủ Nhật
30/08

Sáng

   

Chiều

   
 

Hà Nội,ngày 22 tháng 08 năm 2015