Lịch công tác tuần 36 năm 2015 (từ 07/09 đến 13/09/2015)


Lịch công tác tuần 36 năm 2015 (từ 07/09 đến 13/09/2015)

06/09/2015

TUẦN 36 THEO NĂM 2015

TUẦN 57 THEO NĂM HỌC 2014-2015

LỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 07/09/2015 đến ngày 13/09/2015)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
07/09

Sáng
8h00

Nội dung: Dự Hội thảo về vốn để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông: nhu cầu và giải pháp.
Thành phần: PGS.TS. Đào Văn Đông.
Địa điểm: Khách sạn Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội.
 

Chiều
16h30

Nội dung: Họp Hội đồng tuyển sinh.
Thành phần: Các thành viên Hội đồng tuyển sinh.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.
Chủ tịch hội đồng

Thứ Ba
08/09

Sáng

Nội dung: Làm việc tại cơ sở đào tạo Vĩnh Yên.  

Chiều
14h00

Nội dung: Khai giảng Lớp đào tạo nghiệp vụ thanh tra giao thông và thu phí giao thông.
Thành phần: Ô. Bằng (Phòng TC-CB); Ô. Sơn (Phòng Đào tạo); Ô. Dậu (Phòng HC-QT); Khoa Đào tạo Tại chức.
Địa điểm: Hội trường lớn cơ sở đào tạo Vĩnh Yên.
Hiệu trưởng

Thứ Tư
09/09

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc với Khoa Lý luận chính trị.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Bà Thanh (Phòng TC-CB); Khoa Lý luận chính trị.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.
Hiệu trưởng

Chiều

   

Thứ Năm
10/09

Sáng
9h00

Nội dung: Làm việc tại cơ sở đào tạo Thái Nguyên (cả ngày).
Thành phần: Các Phó Hiệu trưởng, Ô.Bình (Công đoàn); Ô. Hoàng Anh (Đoàn TN); Trưởng các phòng, ban; Trưởng các khoa, cán bộ chủ chốt cơ sở đào tạo Thái Nguyên.
Địa điểm: Phòng họp cơ sở đào tạo Thái Nguyên.
 Hiệu trưởng

Chiều

   

Thứ Sáu
11/09

Sáng
8h00

Nội dung: Làm việc với Khoa Công nghệ thông tin.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Bà Thanh (Phòng TC-CB); Khoa Công nghệ thông tin.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.
 Hiệu trưởng

Chiều

   

Thứ Bảy
12/09

Sáng

   

Chiều

   

Chủ Nhật
13/09

Sáng

   

Chiều

   
 

Hà Nội,ngày 05 tháng 09 năm 2015