Thông báo Danh sách giảng viên phản biện Đồ án tốt nghiệp K64 hệ Đại học chính quy


Thông báo Danh sách giảng viên phản biện Đồ án tốt nghiệp K64 hệ Đại học chính quy

04/07/2017

Khoa Công nghệ thông tin thông báo Danh sách giảng viên phản biện Đồ án tốt nghiệp K64 hệ đại học chính quy chuyên ngành Hệ thống thông tin và CNKT Điện tử viễn thông. Cụ thể như sau:

1. Đối với SV có GV phản biện là GV trong trường. SV phải chủ động liên hệ với GV phản biện của mình để thực hiện đánh giá kết quả thực hiện ĐATN và ký xác nhận vào biên bản. SV nào không liên hệ với GV phản biện hoặc không ký xác nhận vào Biên bản thực hiện đánh giá kết quả ĐATN sẽ không đủ điều kiện bảo vệ ĐATN. Hoàn thành trước 11h00 thứ 2 ngày 10/07/2017.

2. Đối với SV có GV phản biện là GV ngoài trường (có danh sách kèm theo). Trong ngày 05/07/2017 SV phải đến tại bộ môn nhận lại 01 quyển báo cáo đồ án của mình, 01 Phiếu nhận xét của GVPB, 01 Biên bản đánh giá kết quả thực hiện ĐATN để chuyển đến GV phản biện của mình. SV phải chủ động liên hệ với GV phản biện của mình để thực hiện đánh giá kết quả thực hiện ĐATN và ký xác nhận vào biên bản. Sau khi thực hiện phản biện xong SV phải xin lại Phiểu nhận xét của GVPB và Biên bản đánh giá kết quả thực hiện ĐATN (đã được GVPB cho vào phong bì dán kín) đem nộp tại bộ môn trước 11h00 thứ 2 ngày 10/07/2017. Sau thời gian trên SV nào không nộp lại phiếu nhận xét và biên bản của GVPB sẽ không đủ điều kiện bảo vệ ĐATN.

3. Căn cứ vào Phiếu nhận xét của GVPB và Biên bản đánh giá kết quả thực hiện ĐATN khoa sẽ thành lập các tiểu ban chấm ĐATN. SV nào không đủ phiểu nhận xét hoặc biên bản sẽ không đủ điều kiện bảo vệ theo quy định.

4. Thời gian chấm Đồ án tốt nghiệp

   - Ngành Hệ thống thông tin: 1.5 ngày từ 7h30 thứ 3 ngày 11/07/2017

   - Ngành CNKT Điện tử viễn thông: 1 ngày từ 7h30 thứ 5 ngày 13/07/2017

   Danh sách các tiểu ban chi tiết khoa sẽ thông báo sau.

5. QUY TRÌNH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

Danh sách sinh viên được bảo vệ (được sự đồng ý của GVHD, GVPB)

Xếp theo thứ tự abc (Bộ môn lập và gửi cho Tiểu ban)

Tổng thời gian tối đa cho mỗi sinh viên bảo vệ ĐATN là 30 phút bao gồm: thời gian chuẩn bị, thời gian trình bày báo cáo, demo sản phẩm, thời gian trả lời các câu hỏi, thời gian chụp ảnh lưu niệm,...

Bước 1: Trưởng Tiểu ban điều khiển buổi bảo vệ: Công bố Quyết định; Gọi SV theo thứ tự trong danh sách

Bước 2: Sinh viên trình bày nội dung tóm tắt đồ án, demo sản phẩm/mô hình (trong khoảng 10-15 phút)

Bước 3: GV phản biện (hoặc thư ký) đọc nhận xét của GV phản biện, tiểu ban nhận xét, đặt câu hỏi trực tiếp, SV trả lời (tối đa 15 phút).

Bước 4: Thành viên tiểu ban cho điểm (phiếu điểm) gửi cho thư ký.

Bước 5: Thư ký tập hợp điểm, tập hợp các nội dung cần sửa chữa, bổ sung, hoàn chỉnh (nếu có), lập biên bản của sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

Bước 6: Cuối mỗi buổi bảo vệ Trưởng tiểu ban công bố điểm của sinh viên.

* Ghi chú:  

             - Câu hỏi trong bảo vệ: Chỉ hỏi tối đa 3 câu chính và 2 câu phụ.

- Khi các thành viên trong Tiểu ban nếu cho điểm sai lệch quá 2.0 điểm, đề nghị Trưởng tiểu ban và các thành viên trao đổi, thống nhất.

- Sau khi mỗi SV bảo vệ xong, SV đã chuẩn bị hoa và có nguyện vọng được chụp ảnh lưu niệm với các thầy cô, kính đề nghị các thầy cô tạo điều kiện trong khi chờ SV sau chuẩn bị.

- Trang phục của SV khi đi bảo vệ ĐATN yêu cầu phải lịch sự, gọn gàng, phải đeo thẻ SV: mặc áo sơ mi trắng, sơ vin và đi giày, nữ có thể mặc váy hoặc áo dài truyền thống.

- SV có gia đình, bạn bè, người thân đến dự lễ bảo vệ ĐATN và động viên yêu cầu trang phục lịch sự và giữ trật tự trong buổi bảo vệ.