Thông báo Danh sách và lịch báo cáo Thực tập K66 đợt 1 ngành HTTT và TTMMT


Thông báo Danh sách và lịch báo cáo Thực tập K66 đợt 1 ngành HTTT và TTMMT

04/01/2019

Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới toàn thể sinh viên K66 hệ Đại học ngành Hệ thống thông tin và Truyền thông mạng máy tính Lịch báo cáo và Danh sách sinh viên báo cáo Thực tập đợt 1 tháng 10 năm 2018.

Thời gian: bắt đầu từ 08h00 (không xong trong buổi sáng sẽ chuyển sang buổi chiều bắt đầu từ 13h30)

+ Ngành TTMMT: thứ 2 ngày 07/01/2019

+ Ngành HTTT: thứ 5 ngày 10/01/2019

Địa điểm: 401, 402, 403 nhà A1

Danh sách chi tiết sinh viên xem trong file đính kèm

Chú ý:

- Thời gian báo cáo mỗi sinh viên 7-10 phút.

- Sinh viên chuẩn bị slide, máy tính,có mặt đúng giờ.

- Trang phục gọn gàng, lịch sự, đeo thẻ sinh viên.