Thông báo về việc nộp Đồ án tốt nghiệp K64 hệ Đại học chính quy


Thông báo về việc nộp Đồ án tốt nghiệp K64 hệ Đại học chính quy

22/06/2017

Khoa Công nghệ thông tin thông báo về việc nộp Đồ án tốt nghiệp K64 hệ Đại học chính quy:

Vì lịch nộp Đồ án tốt nghiệp ngày 23/6/2017 trùng với lịch thi THPT quốc gia năm 2017 nên Khoa Công nghệ thông tin điều chỉnh lại lịch nộp Đồ án tốt nghiệp cụ thể như sau:

1. Sinh viên ngành Hệ thống thông tin nộp Đồ án tốt nghiệp tại Bộ môn HTTT (404-H1), thời gian nộp: 08h00-10h00 thứ 2 ngày 26/6/2017

2. Sinh viên ngành Điện tử viễn thông nộp Đồ án tốt nghiệp tại Bộ môn ĐTVT (403-H1), thời gian nộp: 14h00-16h30 thứ 5 ngày 29/6/2017

3. Mỗi sinh viên nộp đồ án tốt nghiệp cần phải hoàn thành các yêu cầu sau:

- Xin xác nhận của GVHD vào cuối trang Tóm tắt nội dung bằng Tiếng Việt (phụ lục 03) với nội dung: "Đồng ý (hoặc không đồng ý) cho sinh viên bảo vệ Đồ án tốt nghiệp"GVHD phải ký xác nhận vào đó.

- Photo và đóng thành quyển theo Quy định trình bày KLTN (mẫu gửi kèm) với số lượng là 04 quyển (bốn quyển)

- Photo và đóng quyển lại đề cương chi tiết thực hiện đồ án đã được bộ môn duyệt với số lượng là 04 quyển (bốn quyển). SV lưu ý giữ lại đề cương chi tiết bản gốc để sau này nộp cùng với quyển Đồ án đã được chỉnh sửa cuối cùng để lưu tại Thư viện sau khi đã bảo vệ xong.

Chú ý:

- Sinh viên phải thực hiện đúng, đủ các yêu cầu trên và nộp Đồ án đúng hạn. Sau thời gian quy định nộp Đồ án, sinh viên nào chưa hoàn thành sẽ không đủ điều kiện bảo vệ đồ án đợt này.

- Sinh viên phải chuẩn bị đầy đủ sản phẩm, phần mềm, ứng dụng,... của Đồ án tốt nghiệp để giáo viên phản biện thực hiện phản biện đồ án theo quy định sau khi nộp đồ án.