Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC K66+K69CN ngày 02/03/2019


Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC K66+K69CN ngày 02/03/2019

28/02/2019

Khoa CNTT thông báo Danh sách và lịch thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên K66+K69CN

Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.

1. Thời gian thi: Thứ bảy ngày 02/03/2019

- Ca 1 bắt đầu từ 07h00-09h00

- Ca 2 bắt đầu từ 09h15-11h15

- Ca 3 bắt đầu từ 13h30-15h30

2. Địa điểm thi: Hội trường tầng 4 - Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện (Cơ sở Hà Nội)

Chú ý:  SV phải mang theo thẻ SV để kiểm tra, có mặt tại phòng thi trước 15 phút