Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC K67+K68 ngày 24/02/2019


Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC K67+K68 ngày 24/02/2019

21/02/2019

Khoa CNTT thông báo Danh sách và lịch thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên K67+K68

Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.

1. Thời gian thi: Chủ nhật ngày 24/02/2019

- Ca 1 bắt đầu từ 07h00-09h00

- Ca 2 bắt đầu từ 09h15-11h15

- Ca 3 bắt đầu từ 13h00-15h00

- Ca 4 bắt đầu từ 15h15-17h15

2. Địa điểm thi: Hội trường tầng 4 - Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện (Cơ sở Hà Nội)

Chú ý: 

1. SV phải mang theo thẻ SV để kiểm tra, có mặt tại phòng thi trước 15 phút

2. Căn cứ vào kết quả thi, khoa sẽ phân các lớp trình độ theo Đề án. Cụ thể như sau:

  • Sinh viên đạt từ 0-245 điểm đăng ký lớp Trình độ 1;
  • Sinh viên đạt từ 250-345 điểm đăng ký lớp Trình độ 2;
  • Sinh viên đạt từ 350 điểm trở lên đăng ký lớp Trình độ 3;
  • Sinh viên đạt từ 450 điểm trở lên có thể đăng ký thi chứng chỉ TOEIC.

3. Sinh viên dưới 450 điểm không đăng ký học tại trường thì phải viết cam kết tự học để đạt được điểm TOEIC ứng theo mỗi năm học, học kỳ trong thông báo v/v đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh (file gửi kèm)

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin – Phòng 401 nhà H3. Điện thoại: 024.35524990.