Thông báo kết quả thi học phần Tin học đại cương (DC1TT42) K69 thi ngày 15,22/01/2019


Thông báo kết quả thi học phần Tin học đại cương (DC1TT42) K69 thi ngày 15,22/01/2019

29/01/2019

Khoa Công nghệ thông tin thông báo kết quả thi học phần Tin học đại cương (DC1TT42) K69 thi ngày 15,22/01/2019 các ngành CNKT Điện tử viễn thông, Cơ điện tử công nghiệp K69.

Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Thông tin và Truyền thông và Quy định về chuẩn đầu ra đối với sinh viên trường Đại học công nghệ GTVT (áp dụng từ K68);

Căn cứ kết quả thi (theo Danh sách gửi kèm thông báo này), sinh viên có nguyện vọng đăng ký thi cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo thông báo của Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện có thể nộp hồ sơ đăng ký tại Văn phòng khoa Công nghệ thông tin (401-H3) đến 17h00 thứ 6 ngày 22/02/2019.

Hồ sơ đăng ký bao gồm

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu)

- Chứng minh thư nhân dân (Photo 02 mặt)

- 02 ảnh 3x4 (ảnh chụp không quá 6 tháng tính đến thời điểm hiện tại)

- Thẻ sinh viên photo (Nếu là sinh viên của Trường).

Lệ phí: 400.000 đồng/sinh viên

Ghi chú: Mọi thắc mắc về kết quả thi, đăng ký thi,... sinh viên liên hệ Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 401-H3 - ĐT: 024.35524990