Thông báo kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 cho hệ ĐH K65 và K64, hệ CĐ K65 và K66 (tháng 3/2019)