Thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K64, K65, K66 ĐH đợt 1 năm 2019


Thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K64, K65, K66 ĐH đợt 1 năm 2019

08/07/2019

- Căn cứ vào Quyết định thành lập các tiểu ban chấm đồ án tốt nghiệp K64, K65, K66 ĐH đợt 1 năm 2019

- Căn cứ vào phiếu nhận xét và biên bản đánh giá kết quả thực hiện đồ án tốt nghiệp của Giảng viên phản biện.

Khoa Công nghệ thông tin thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ đồ án tốt nghiệp K64, K65, K66 ĐH đợt 1 năm 2019 (sinh viên xem file đính kèm)

Thời gian, địa điểm và thứ tự bảo vệ sinh viên xem trong file đính kèm.

CHÚ Ý:

Trước mỗi buổi bảo vệ sinh viên phải có mặt trước 15 phút để chuẩn bị máy tính, máy chiếu,...

 

QUY TRÌNH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

Danh sách sinh viên được bảo vệ (được sự đồng ý của GVHD, GVPB)

Xếp theo thứ tự abc (Bộ môn lập và gửi cho Tiểu ban)

Tổng thời gian tối đa cho mỗi sinh viên bảo vệ ĐATN là 30 phút bao gồm: thời gian chuẩn bị, thời gian trình bày báo cáo, demo sản phẩm, thời gian trả lời các câu hỏi, thời gian chụp ảnh lưu niệm,...

Bước 1: Trưởng Tiểu ban điều khiển buổi bảo vệ: Công bố Quyết định; Gọi SV theo thứ tự trong danh sách

Bước 2: Sinh viên trình bày nội dung tóm tắt đồ án, demo sản phẩm/mô hình (trong khoảng 10-15 phút)

Bước 3: GV phản biện (hoặc thư ký) đọc nhận xét của GV phản biện, tiểu ban nhận xét, đặt câu hỏi trực tiếp, SV trả lời (tối đa 15 phút).

Bước 4: Thành viên tiểu ban cho điểm (phiếu điểm) gửi cho thư ký.

Bước 5: Thư ký tập hợp điểm, tập hợp các nội dung cần sửa chữa, bổ sung, hoàn chỉnh (nếu có), lập biên bản của sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

Bước 6: Cuối mỗi buổi bảo vệ Trưởng tiểu ban công bố điểm của sinh viên.

* Ghi chú:  

- Câu hỏi trong bảo vệ: Chỉ hỏi tối đa 3 câu chính và 2 câu phụ.

- Khi các thành viên trong Tiểu ban nếu cho điểm sai lệch quá 2.0 điểm, đề nghị Trưởng tiểu ban và các thành viên trao đổi, thống nhất.

- Sau khi mỗi SV bảo vệ xong, SV đã chuẩn bị hoa và có nguyện vọng được chụp ảnh lưu niệm với các thầy cô, kính đề nghị các thầy cô tạo điều kiện trong khi chờ SV sau chuẩn bị.

- Trang phục của SV khi đi bảo vệ ĐATN yêu cầu phải lịch sự, gọn gàng, phải đeo thẻ SV: nam mặc áo sơ mi trắng, sơ vin và đi giày, thắt cà vạt (hoặc mặc comple); nữ mặc áo dài truyền thống.

- SV có gia đình, bạn bè, người thân đến dự lễ bảo vệ ĐATN và động viên yêu cầu trang phục lịch sự và giữ trật tự trong buổi bảo vệ.