Thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN đợt 1 năm 2019 (tháng 03/2019)


Thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN đợt 1 năm 2019 (tháng 03/2019)

13/03/2019

- Căn cứ vào kết quả xét điều kiện nhận ĐATN của nhà trường. Khoa CNTT thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN đợt 1 năm 2019. Cụ thể như sau:

1. Danh sanh chi tiết (file gửi kèm)

2. Các SV làm ĐATN lần 1 đóng tiền học phí 8TC x 290.000 = 2.320.000đ tại Văn phòng một cửa trước 17h00 ngày 29/03/2019. (Các SV làm lại ĐATN đã đóng tiền rồi thì thôi)

3. Các SV K66 chưa nộp chứng chỉ TOEIC phải viết cam kết TOEIC (file gửi kèm) nộp tại Văn phòng khoa CNTT trước 17h00 ngày 22/03/2019.

4. Các SV đủ điều kiện nhận ĐATN chủ động liên hệ với bộ môn để nắm thông tin về Đề tài tốt nghiệp và GVHD. Riêng SV ngành HTTT nhận ĐATN đợt này đúng 14h00 thứ 6 ngày 15/03/2019 có mặt tại phòng 502-A5 để bộ môn phổ biến về kế hoạch làm ĐATN.

Mọi thông tin liên hệ: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin – phòng 401 nhà H3. Điện thoại: 024.35524990.