Thông báo triệu tập sinh viên nhận Đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 (tháng 3 năm 2019)


Thông báo triệu tập sinh viên nhận Đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 (tháng 3 năm 2019)

03/04/2019

Căn cứ Quyết định v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy đợt 1 năm 2019 của Nhà trường, khoa Công nghệ thông tin thông báo và triệu tập tất cả các sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN (có tên trong file gửi kèm) đợt 1 năm 2019 có mặt để nhận ĐATN, nghe phổ biến kế hoạch, quy trình thực hiện DATN.

1. Thời gian: 09h00 thứ 6 ngày 05/04/2019

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Trung tâm Thư viện

3. Các SV làm ĐATN lần 1 đóng tiền học phí 8TC x 290.000 = 2.320.000đ tại Văn phòng một cửa trước 17h00 ngày 15/04/2019. (Các SV làm lại ĐATN đã đóng tiền rồi thì thôi)

Yêu cầu tất các SV phải có mặt đầy đủ, đúng giờ. SV vắng mặt coi như không nhận ĐATN đợt này, sẽ phải đăng ký và làm lại vào đợt sau.

Mọi thông tin liên hệ: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin – Phòng 401 nhà H3. Điện thoại: 024.35524990.