Ngày hội văn hóa đọc UTT năm 2021

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam (21/4), ngày sách và bản quyền thế giới (23/4), được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Trung tâm Công nghệ Thông tin – Thư viện tổ chức “Ngày hội văn hóa đọc UTT 2021” – với mong muốn đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên trong toàn Trường, hướng tới một môi trường học tập đi đôi với tự rèn…

Read More