Danh sách tài khoản MS Teams sinh viên Trường ĐH Công nghệ GTVT

Để đảm bảo tiến độ kế hoạch đào tạo trong năm học 2020-2021 và an toàn phòng dịch trong thời gian tạm nghỉ do dịch Covid-19, Nhà trường đã ban hành kế hoạch tổ chức thi bằng hình thức thi trực tuyến dành cho sinh viên các Khóa. Phần mềm sử dụng tổ chức thi trực tuyến là Microsoft Teams. Các hình thức thi trực tuyến bao gồm: Thi vấn đáp trực tuyến; bảo vệ báo cáo chuyên đề, bài tập lớn hoặc đồ án môn học và viết tiểu luận (áp…

Read More