Những nguyên lý dành cho các nhà doanh nghiệp .Ứng dụng 64 quẻ kinh dịch trong kinh doanh (bí quyết làm giàu)

Tác giả: Trương Kiến Trí (biên soạn); Nguyễn Nguyễn Quân – Hồng Khánh biên dịch NXB: Thanh Hóa Năm xb: 2009 Khi mở quyển “Kinh Dịch ứng dụng trong kinh doanh” này, từ câu “Tự cường bất tức” của quẻ thứ nhất, tức quẻ Kiền, bạn tiếp tục đọc và nghiền ngẫm, cho đến khi đọc xong quyển sách này có thể giúp bạn giải tỏa được vài đám mây đen bao phủ trên đường kinh doanh của bạn, hoặc tiêu trừ sự mệt mỏi tăng cường sự tự tin…

Read More

Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tác giả: TS. Phan Đức Dũng NXB: Đại học quốc gia HCM Năm XB: 2005 Chương 1. Tổng quan về kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Chương 2: Thực trạng vận dụng kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán và thuế tại Việt Nam

Read More