Quy định về việc xử lý các trường hợp vi phạm

Để giữ gìn bảo quản tốt tài sản, trang thiết bị và nguồn tài liệu của Thư viện, đồng thời nâng cao hơn chất lượng phục vụ bạn đọc, căn cứ Nghị định 31/2001/NĐ-CP của chính phủ về việc “Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin”, Thư viện Trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải quy định hình thức xử phạt các hành vi vi phạm nội quy như sau

Read More