Danh sách tài khoản học trực tuyến Khóa 71

Nhà trường đã mở tài khoản Microsoft Teams dành cho sinh viên Khóa 71 để thực hiện việc dạy và học trực tuyến trong thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19 theo như thông báo đăng ký tài khoản trước đó.

Thông tin đăng nhập

  • Thông tin đăng nhập: Đã gửi vào email của từng sinh viên theo thông tin đăng ký từ biểu mẫu
  • Hướng dẫn đăng nhập

Lý do chưa nhận được tài khoản

Các bạn sinh viên chưa nhận được thông tin đăng nhập, có thể do các lý do sau:

  • Chưa gửi thông tin đăng ký mở tài khoản theo mẫu
  • Đã đăng ký nhưng thông tin bị sai nên không mở được tài khoản
  • Đã được đăng ký tài khoản nhưng email bị sai nên không thể nhận thông tin đăng nhập.

Hướng giải quyết

Nhà trường sẽ mở đăng ký bổ sung tài khoản cho sinh viên theo thông tin sau:

  • Link đăng ký bổ sung: http://bit.ly/dktk_msteams_k71
  • Thời gian đăng ký: Từ 13h00 Chủ nhật, ngày 21/02/2021 đến hết 21h00 Chủ nhật ngày 21/02/2021.
  • Sau khi đăng ký, Nhà trường sẽ mở tài khoản và gửi thông tin đăng nhập cho sinh viên qua email đã đăng ký.

Lưu ý:

  • Sinh viên cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân của mình khi đăng ký, đặc biệt là mã sinh viên và địa chỉ email để nhận thông tin.

Danh sách tài khoản – Cập nhật

Related posts

Leave a Comment