Danh sách tài khoản MS Teams sinh viên Trường ĐH Công nghệ GTVT

Để đảm bảo tiến độ kế hoạch đào tạo trong năm học 2020-2021 và an toàn phòng dịch trong thời gian tạm nghỉ do dịch Covid-19, Nhà trường đã ban hành kế hoạch tổ chức thi bằng hình thức thi trực tuyến dành cho sinh viên các Khóa. Phần mềm sử dụng tổ chức thi trực tuyến là Microsoft Teams.

Các hình thức thi trực tuyến bao gồm: Thi vấn đáp trực tuyến; bảo vệ báo cáo chuyên đề, bài tập lớn hoặc đồ án môn học và viết tiểu luận (áp dụng cho các học phần Lý luận chính trị).

Dưới đây là Tổng hợp danh sách tài khoản học trực tuyến. Các em kiểm tra thông tin của mình, nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký thông tin theo đường dẫn https://forms.office.com/r/1qXueE06YB để Nhà trường mở tài khoản phục vụ việc học và thi cho các em.

Danh sách tài khoản Microsoft Teams:

Sử dụng tổ hợp phím CTRL + F để tìm kiếm theo mã sinh viên

Related posts

Leave a Comment