Quy định về việc xử lý các trường hợp vi phạm

Để giữ gìn bảo quản tốt tài sản, trang thiết bị và nguồn tài liệu của Thư viện, đồng thời nâng cao hơn chất lượng phục vụ bạn đọc, căn cứ Nghị định 31/2001/NĐ-CP của chính phủ về việc “Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin”, Thư viện Trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải quy định hình thức xử phạt các hành vi vi phạm nội quy như sau:

 1. Vi phạm nội quy sử dụng thẻ khi vào Thư viện:
  • Cho người khác mượn thẻ: Bị khóa thẻ và giữ thẻ
 2. Vi phạm nội quy sử dụng phòng đọc:
  • Cố tình mang sách ra khỏi phòng đọc (được coi là hành vi lấy cắp tài sản của Thư viện): người vi phạm phải viết bản tường trình và Thư viện sẽ viết thông báo gửi Hội đồng kỷ luật Trường chờ ra hình thức kỷ luật:
  • Vô tình hoặc có lý do chính đáng mang sách ra khỏi phòng đọc và có ý thức nhận khuyết điểm của mình: người vi phạm bị giữ thẻ sinh viên 1 tháng.
  • Vô tình mang sách ra khỏi Thư viện nhưng không ý thức được khuyết điểm của mình: người vi phạm bị giữ thẻ sinh viên 2 tháng.
  • Mang sách, cặp sách vào phòng đọc: người vi phạm bị giữ thẻ sinh viên 1 tuần.
  • Mang vật dụng không cần thiết, đồ ăn, nước uống vào phòng đọc: người vi phạm bị giữ thẻ sinh viên 2 tuần.
  • Làm mất, làm hỏng chìa khóa, ticke tủ gửi đồ: người vi phạm phải nộp phạt theo qui định.
  • Làm mất trật tự, mất vệ sinh, có thái độ không đúng với cán bộ Thủ thư trong phòng đọc gây ảnh hưởng đến người khác.
  • Lần 1: Nhắc nhở – Lần 2: Khóa, giữ thẻ sinh viên
 3. Vi phạm nội quy mượn sách:
  • Làm mất sách sẽ bị xử phạt theo qui định.
  • Giữ sách quá hạn.
  • Đối với giáo trình: thời hạn trả sách được quy định là trong vòng 10 ngày sau khi thi học kỳ (kể từ ngày thi môn cuối theo lịch thi văn phòng khoa ban hành).
  • Đối với sách tham khảo: thời hạn trả sách là 15 ngày kể từ ngày mượn.
  • Quá thời hạn trên, bạn đọc phải nộp phạt theo qui định.
  • Lưu ý: những bạn đọc thi lại hoặc xin gia hạn phải đến Thư viện để xin yêu cầu gia hạn (nếu được phép).
 4. Vi phạm nội quy sử dụng trang thiết bị tại Thư viện:
  • Nếu làm hỏng, làm mất trang thiết bị tại Thư viện, người vi phạm phải đền giá trị của thiết bị đó theo giá thị trường và tùy theo mức độ vi phạm có thể chịu xử lý kỷ luật của Nhà trường.

Leave a Comment