UTT hướng dẫn tham gia thi trực tuyến bằng phần mềm MS Teams (dành cho sinh viên)

Xem thêm: Hướng dẫn chuẩn bị và cài đặt hệ thống thi trực tuyến

Bước 1: Lựa chọn học phần dự thi theo lịch thi đã thông báo trước

Sinh viên đăng nhập vào phần mềm trước giờ thi theo thông báo trên lịch thi ít nhất 15 phút và chờ thông báo của CBChT (Cán bộ chấm thi).

SV bắt buộc phải dùng Tài khoản MS-Team do Nhà trường cung cấp.

Bước 2: Tham gia phòng thi

Trong nhóm học phần sẽ thi, sinh viên lựa chọn: “Tham gia” ca thi đã mở.

SV không dùng tài khoản MS-Team do Nhà trường cung cấp sẽ không thấy thông tin của buổi thi và không được dự thi.

Bước 3: Thiết lập kết nối

Sinh viên thực hiện thiết lập, kiểm tra việc kết nối của video, âm thanh trước khi tham gia vào phòng thi.

SV phải bật camera, tắt micro trong suốt quá trình tham gia thi cho đến khi CBChT yêu cầu bật micro để trả lời.

Bước 4: Chuẩn bị thi

Khi vào phòng thi sinh viên sẽ được phổ biến quy chế và thực hiện một số yêu cầu của giảng viên.
SV sẽ được CBChT đưa vào các Bàn hỏi thi (phòng chia theo nhóm) để dự thi
1. Khi bắt đầu, SV nhận đề thi từ CBChT qua tin nhắn, SV tải đề thi bằng cách bấm “Tùy chọn” -> “Tải xuống
2. Khi hết thời gian làm bài, SV thực hiện “Đính kèm tệp” -> “Tải lên từ máy tính của tôi” -> chọn file để nộp bài thi của mình.

Bài thi của SV phải đặt tên theo cấu trúc: “MãSV-LỚP-Mã học phần-Đề thi số” VD: 71DCOT20000-71DCOT25-DC1CK22-De1

Trong trường hợp SV gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình tham gia thi, khi vào lại phòng thi, SV lựa chọn “Tham gia phòng” để quay trở lại Bàn hỏi thi của mình.

Sau khi hỏi thi xong, nếu được sử đồng ý của giảng viên, sinh viên có thể rời khỏi phòng thi.

Từ ngày 22-24/6/2021, khi đăng nhập theo Tài khoản MS-Teams do Nhà trường cung cấp (https://utt.edu.vn/cntttv/danh-sach-tai-khoan-ms-teams-dot-bo-sung-thang-6-2021/ ), GV và SV có thể thực hiện thử nghiệm hệ thống thông qua một số phòng thi có tên “DEMO…”.

Các vấn đề cần góp ý, bổ sung hoặc giải thích rõ, GV và SV thông tin về Phòng KT&ĐBCLĐT thông qua fb: https://www.facebook.com/DBCLUTT hoặc email phongdbcldt@utt.edu.vn

Các vấn đề góp ý, bổ sung, giải thích sẽ được Phòng cập nhật trong Bản hướng dẫn và gửi lại trước ngày thi.

Related posts

One Thought to “UTT hướng dẫn tham gia thi trực tuyến bằng phần mềm MS Teams (dành cho sinh viên)”

Leave a Comment