UTT hướng dẫn tổ chức thi trực tuyến bằng phần mềm MS Teams (dành cho giảng viên – cán bộ chấm thi)

Xem thêm: Hướng dẫn chuẩn bị và cài đặt hệ thống thi trực tuyến

I. Chuẩn bị phòng thi, bàn hỏi thi (dành cho 01 giảng viên là Trưởng nhóm)

Trưởng nhóm hỏi thi hoặc 01 giảng viên được Trưởng nhóm phân công (gọi chung là Trưởng nhóm), nhận bàn giao tài khoảnmật khẩu từ Thư ký Ban coi thi (Nhân viên Phòng KT&ĐBCLĐT) và thực hiện phân chia Giảng viên thực hiện nhiệm vụ chấm thi (CBChT) vào các Bàn hỏi thi.

Bước 1: Lựa chọn phòng thi

Vào Nhóm, lựa chọn phòng thi theo học phần và lớp đã được thiết lập trên Hệ thống thi với cấu trúc: THI-Lớp-MãHP-tên HP. VD: THI-DC1OT24-DC1CK22-VLDC2

Bước 2: Bắt đầu họp

Trong nhóm học phần đã được thiết lập, lựa chọn: “Họp”

Bước 3: Thiết lập phòng thi

 1. Đặt tên cuộc họp theo quy tắc: Lớp-Mã HP-Tên học phần. VD: 71DCOT25-DC1CK22-VLDC2.
 2. Thiết lập Camera, Bộ lọc nền.
 3. Thiết lập âm thanh.
 4. Lựa chọn “Tham gia ngay” để tạo và vào phòng thi.

Bước 4: Thiết lập một số chức năng trong phòng thi

Tắt âm tất cả các sinh viên tham gia thi: Chọn “Tắt tiếng tất cả”
Một số thiết lập khác (tùy chọn theo nhu cầu): Chọn “Thêm hành động“->”Tùy chọn cuộc họp“->Chọn các thay đổi->”Lưu

Bước 5: Phân công CBChT, SV vào các bàn hỏi thi:

Lựa chọn chức năng “Phòng chia theo nhóm

Thực hiện tạo phòng (các BÀN HỎI THI) chia theo nhóm:

 1. Lựa chọn phân công CBChT, SV vào các Bàn hỏi thi
  • Lựa chọn “Tự động”: MSTeam tự động chia số SV vào các Bàn hỏi thi.
  • Lựa chọn “Thủ công”: phải chọn từng SV để gán vào từng Bàn hỏi thi.
 2. Số Bàn hỏi thi (phòng) muốn tạo
 3. Tạo phòng (các Bàn hỏi thi)
  • Khi thực hiện chức năng này, chỉ các tài khoản (của GV và SV) đang đăng nhập hệ thống MS-Team mới được chia, các Tài khoản chưa đăng nhập phải thêm thủ công sau này.
  • Khi lựa chọn chia theo phương án “Thủ công” và khi thêm các thành viên (GV và SV) thủ công, Người tổ chức phải thực hiện phân công tham gia vào các phòng chia theo nhóm như hình minh họa.
  • Khi thực hiện chia Bàn hỏi thi “Tự động”, các CBChT đã đăng nhập được PM tự động gán vào các Bàn, sau đó Người tổ chức có thể phân công lại.
  • Các SV được đưa vào Bàn hỏi thi (Phòng x) đang ở trạng thái chờ, có thể theo dõi được diễn biến hỏi thi và tài nguyên (đề thi) chia sẻ trong Bàn hỏi thi tương ứng. Vì vậy CBChT chỉ gửi đề cho SV qua cửa sổ chat (xem Bước 2 – mục Thực hiện chấm hỏi thi ở bên dưới).
  • Trong quá trình hỏi thi Giảng viên có thể chuyển đổi giữa các Bàn hỏi thi (Phòng) đã được phân công.
  • Rời khỏi phòng nhấn Rời đi.
  • Di chuyển chuột vào chữ “Mở” hiện ra dấu “” nhấn chuột chọn “Tham gia phòng
Phương án thủ công
Rời đi hoặc Tham gia phòng

II. Thực hiện chấm hỏi thi

Bước 1: Chuẩn bị

CBChT được phân công hỏi thi lựa chọn Tham gia đối với học phần được phân công để chuẩn bị hỏi thi trước thời gian bắt đầu ca thi ít nhất 15 phút.
Sau khi được Trưởng nhóm phân công vào BÀN HỎI THI, Giảng viên thực hiện ghi lại diễn biến ca thi thông qua chức năng Bắt đầu ghi
Cuối mỗi ca thi, CBChT thực hiện tải ca thi vè và gửi cho Thư ký Ban coi thi (Phòng KT&ĐBCLĐT) để lưu trữ.

Bước 2: Phát đề thi

Khi bắt đầu, CBChT giao đề thi cho SV bằng cách:

 1. Đưa trỏ chuột đến tên Sinh viên.
 2. Lựa chọn biểu tượng Đối thoại để bắt đầu thông tin với SV.
 3. Yêu cầu Sinh viên:
  • Xuất trình Thẻ dự thi (là Thẻ SV hoặc CMT/CCCD) và điều chỉnh vị trí đặt Máy tính/Thiết bị sao cho hiển thị rõ hình ảnh SV và Thẻ dự thi.
  • Bật camera trong suốt quá trình làm bài thi và hỏi thi.
  • Tắt micro trong suốt quá trình tham gia thi cho đến khi CBChT yêu cầu bật micro để trả lời.
 4. Thông báo cho SV đề thi (được bốc thăm ngẫu nhiên bằng phần mềm ở đầu buổi thi) bằng cách lựa chọn “Đính kèm tệp” -> “Tải lên từ máy tính của tôi” -> chọn file đề thi để gửi cho Sinh viên. Sau khi gửi đề thi và thông báo thời gian làm bài, CBChT tiếp tục giao đề thi cho các SV trong Bàn hỏi thi.

Bước 3: Chấm thi

Sau khi hết thời gian làm bài, SV gửi đáp án cho CBChT:

 1. CBChT bấm “Tùy chọn”->”Tải xuống” đáp án hoặc xem trực tiếp
 2. Thực hiện vấn đáp với Sinh viên. (CBChT có thể yêu cầu SV điều chỉnh vị trí đặt thiết bị để đảm bảo xem rõ hình ảnh và nghe rõ âm thanh trong quá trình trả lời).

Từ ngày 22-24/6/2021, khi đăng nhập theo Tài khoản MS-Teams do Nhà trường cung cấp (https://utt.edu.vn/cntttv/danh-sach-tai-khoan-ms-teams-dot-bo-sung-thang-6-2021/ ), GV và SV có thể thực hiện thử nghiệm hệ thống thông qua một số phòng thi có tên “DEMO…”.

Các vấn đề cần góp ý, bổ sung hoặc giải thích rõ, GV và SV thông tin về Phòng KT&ĐBCLĐT thông qua fb: https://www.facebook.com/DBCLUTT hoặc email phongdbcldt@utt.edu.vn

Các vấn đề góp ý, bổ sung, giải thích sẽ đượcPhòng cập nhật trong Bản hướng dẫn và gửi lại trước ngày thi.

Related posts

Leave a Comment