Thông báo đăng kí học bổ sung tiếng Anh - Đợt tháng 11/2020


Thông báo đăng kí học bổ sung tiếng Anh - Đợt tháng 11/2020

02/11/2020

* Nhằm tạo điều kiện cho SV tốt nghiệpđảm bảo tiến độ học tập của học phần Tiếng Anh chuyên ngành (theo kế hoạch, tiếng Anh chuyên ngành sẽ triển khai cho K69 và K70 vào học kì 2 năm học 2020-2021; những SV không đạt được điều kiện tiên quyết sẽ không được phép tham gia học do đó có thể ảnh hưởng đến kế hoạch học tập và ra trường sau này), Nhà trường tổ chức đợt học bổ sung tiếng Anh bắt đầu trong tháng 11/2020 (có thể học buổi ngày hoặc buổi tối, ngày thường và thứ 7, Chủ nhật).

* SV đăng kí học tại VP Một cửa từ ngày 05/11/2020 đến 17h00 ngày 10/11/2020 (trong giờ hành chính).

* Lưu ý:

- Khi đăng kí, SV sẽ nộp trước 1 phần tiền học là 1.170.00đ. Số tiền này sẽ được khấu trừ vào số tiền phải nộp còn lại của SV khi tham gia lớp học.

- SV sẽ tham gia kiểm tra sát hạch để phân lớp cho phù hợp với trình độ của bản thân; kiểm tra sát hạch dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 13 và 14/11/2020; SV đã đăng kí học được miễn phí kiểm tra sát hạch; SV không tham gia kiểm tra sát hạch theo kế hoạch sẽ nhận điểm 0 (phải đăng kí học ở cấp độ 1).

- Những SV đã tham dự kiểm tra sát hạch đợt tháng 9/2020 không được kiểm tra sát hạch đợt này mà sử dụng trực tiếp kết quả trước đó để đăng kí học vào các lớp có cấp độ tương ứng.

- Căn cứ kết quả sát hạch, SV sẽ đăng kí lịch học phù hợp để được xếp lớp (mỗi lớp có từ 15 đến 25SV) và nộp nốt tiền học còn lại (sau khi trừ đi khoản nộp trước đã nói ở trên) tại VP Một cửa từ ngày 17/11/2020 đến 17h00 ngày 18/11/2020.

* SV cần thường xuyên theo dõi các thông tin thêm về đợt học bổ sung này (kiểm tra danh sách đăng kí; danh sách, địa điểm và kết quả kiểm tra sát hạch; kế hoạch học chính thức;…), tại trang của phòng Đào tạo http://utt.edu.vn/daotao hoặc tại Văn phòng các Khoa chuyên ngành.