Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 -2019


Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 -2019

09/10/2018

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT

***

Số: 87 -CTr/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 -2019

 

Năm học 2018–2019 là năm tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải lần thứ VIII, Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; trong bối cảnh tập thể CB-GV-CNV và sinh viên Nhà trường đang nỗ lực phấn đấu dạy tốt – học tốt – công tác tốt chào mừng 73 năm ngày lập Nhà trường (15/11/1945-15/11/2018), quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015-2020 góp phần xây dựng, phát triển trường đại học Công nghệ GTVT thành trường đại học có uy tín, chất lượng trong lĩnh vực NCKH và trong sự nghiệp GD-ĐT nguồn nhân lực phục vụ ngành GTVT và đất nước, phấn đấu trở thành Trường trọng điểm quốc gia vào năm 2020.

Căn cứ định hướng của Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối đại học, học viện, cao đẳng năm học 2018–2019 của Thành đoàn Hà Nội, điều kiện thực tế của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong đoàn viên, thanh niên Nhà trường.

2. ống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên.

3. Triển khai có hiệu quả các phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của đoàn viên, thanh niên khối đại học, cao đẳng, học viện trong học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động tình nguyện, các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp.

4. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn trong các cấp. Thực hiện các chủ trương mới về xây dựng Đoàn: chủ trương “1+1”, chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018 - 2022, triển khai và hướng dẫn xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”.

5. Tập trung làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận trong đoàn viên thanh niên sinh viên, đặc biệt là trước, trong và sau các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của Nhà trường, Thủ đô, đất nước cũng như các vấn đề nóng được xã hội quan tâm.

6. Tăng cường tuyên truyền và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh học đường, các nội quy, quy chế học đường và hỗ trợ, đồng hành với sinh viên trong việc chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% các Liên chi đoàn tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 05, chuyên đề năm 2019.

2. Phối hợp tổ chức ít nhất 01 hoạt động gắn với học tập, nghiên cứu khoa học; 01 hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; phát triển Câu lạc bộ tiếng anh, tổ chức hoạt động về nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên để đáp ứng chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

3. 100% các Liên chi đoàn tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2019. Phấn đấu mỗi đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm học.

4. Tham gia ít nhất 02 hoạt động chung và 01 công trình cấp cụm trong năm học.

5. Phối hợp triển khai số hóa, quản lý dữ liệu đoàn viên trong năm học.

6. Mỗi Liên chi đoàn có ít nhất 02 hoạt động cấp trường trong năm học.

7. 100% các Liên chi đoàn, chi đoàn quán triệt đoàn viên, sinh viên thực hiện đúng nội quy, quy chế học đường, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh học đường đặc biệt chú trọng văn hóa ứng xử, không nói tục chửi thề và trang phục gọn gàng, lịch sự, đeo thẻ khi đến Trường.

7. 100% các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó phấn đấu 80 đoàn viên được kết nạp Đảng trong năm học.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

1.1. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhằm tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đảm bảo đoàn viên, thanh niên Nhà trường nắm bắt được những thông tin cơ bản, quan trọng của Nghị quyết.  Tăng cường chuyển tải các nội dung học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, lý luận chính trị bằng các hình thức sân khấu hóa, hội thi, hội diễn để thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia.

1.2. Vận động giảng viên trẻ, sinh viên đăng ký các nội dung cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, thưởng xuyên rèn luyện, thực hành các thói quen tốt. Trong đó, tập trung vào các chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần học tập suốt đời”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Đưa nội dung đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi đoàn. Phát hiện, tuyên dương, phát huy các điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của đơn vị.

1.3. Thực hiện Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thủ đô”, tăng cường tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giao lưu với các tấm gương sinh viên điển hình; cựu sinh viên thành đạt; những nhân chứng lịch sử, những tấm gương vượt khó, vươn lên của đơn vị. Tổ chức bình chọn, tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp. Triển khai các giải pháp phát huy các điển hình sau tuyên dương.

1.4. Tổ chức các hoạt động giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc trong sinh viên: Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của Trường, địa phương, đất nước; các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ”; chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích cách mạng, di tích văn hóa, tuyên truyền về những hình ảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam, lịch sử dân tộc.

1.5. Kịp thời thông tin, tuyên truyền , phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao trách nhiệm, ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước, đặc biệt đối với biên giới, biển đảo. Duy trì và nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các trường đại học, cao đẳng với đơn vị lực lượng vũ trang nơi biên giới, biển đảo. Tổ chức các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng, vun đắp lòng tự hào dân tộc, hướng về biên giới hải đảo, chủ quyền Tổ quốc thông qua các diễn đàn, các hoạt động kết nghĩa, các hành trình vì biển đảo quê hương; các hoạt động tìm hiểu truyền thống lịch sử, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam.

1.6. Tập trung các giải pháp tuyên truyền, giáo dục, xây dựng thói quen Sống và làm việc theo pháp luật” trong đoàn viên, sinh viên, trong đó tập trung về thực hiện nội quy, quy chế Nhà trường và tuân thủ Pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

1.7. Tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hình thành thói quen tốt trong môi trường học đường, ngoài xã hội và trên mạng internet cho sinh viên; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương của cán bộ, giảng viên trẻ. Vận động đoàn viên thanh niên sống đẹp, chia sẻ, học tập những câu chuyện đẹp về lối sống trong xã hội, trong sinh viên. Thông qua sinh hoạt chi đoàn kiên trì xây dựng thói quen tốt trong môi trường học đường, khi tham gia hoạt động xã hội và trên mạng internet như: ứng xử văn hóa, thân thiện, lành mạnh, chủ động học tập, nghiên cứu khoa học, thường xuyên đọc sách, tự giác chấp hành luật giao thông và giữ gìn nếp sống văn minh đô thị. Triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi tuần một tin tốt, mỗi tháng một câu chuyện đẹp”.

1.8. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục của đoàn; chú trọng đổi mới phương pháp nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của học sinh và sinh viên; kịp thời, chủ động định hướng dư luận cho học sinh, sinh viên trước những vấn đề quan trọng, thời sự. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình tư tưởng và dư luận trong đoàn viên sinh viên.

1.9. Chủ động, sáng tạo trong xây dựng, thiết kế các ấn phẩm, sản phẩm tuyên truyền, giáo dục trực quan và tuyên truyền trên mạng internet.

2. Phong trào xây dựng, phát triển Nhà trường, Thủ đô và bảo vệ Tổ quốc

2.1. Phong trào Thanh niên tình nguyện”

2.1.1. Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tập trung các nội dung tham gia giữ gìn cảnh quan, môi trường học đường và của địa phương. Tổ chức các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn an toàn giao thông, an ninh trật tự; vận động sinh viên khu vực đô thị xây dựng lối sống thanh lịch, văn minh, nghĩa tình; tham gia hiến máu tình nguyện, các hoạt động an sinh xã hội. Vận động mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất 02 ngày tình nguyện trong năm học.

2.1.2. Tổ chức hiệu quả các chương trình, chiến dịch: chương trình “Xuân tình nguyện”,  chiến dịch  “Tình nguyện mùa đông”, chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh; chương trình “Tiếp sức đến trường. Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn, ngành học với những sản phẩm, công trình, phần việc cụ thể, sáng tạo do đoàn viên, thanh niên thực hiện; phát huy vai trò của giảng viên trẻ trong các sản phẩm.

2.1.3. Thành lập đội hình tình nguyện chuyên từ các cơ sở đào tạo, các khoa để tập huấn, học tập chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong ngành giao thông vận tải; tham gia xây dựng nông thôn mới, tổ chức dạy Tiếng Anh cho thanh niên, sinh viên và người dân.

2.1.4. Chú trọng việc kết nối, định hướng hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tự phát trong, sinh viên Nhà trường. Phối hợp với các tổ chức tình nguyện quốc tế hợp pháp tổ chức các hoạt động giao lưu tình nguyện dành cho học sinh, sinh viên quốc tế tại Việt Nam. Hỗ trợ sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động tình nguyện trong nước khi có nhu cầu.

2.1.5. Tổ chức hoạt động tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến về nội dung, phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện phù hợp với khả năng của đoàn viên, thanh niên sinh viên và đáp ứng yêu cầu thực tiễn xã hội.

2.2. Phong trào Tuổi trẻ Sáng tạo

2.2.1. Đoàn Trường thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Hội các cấp, Đại hội Hội sinh viên Thành phố lần thức VII và Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thức X, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2.2.2. Tổ chức các cuộc thi, ngày hội sáng tạo, tạo môi trường để sinh viên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng học tập;. trong cải tiến quy trình, chất lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ trẻ. Tích cực triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên trường học một ý tưởng, sáng kiến”; vận động đoàn viên, thanh niên tích cực chia sẻ thông tin ý tưởng, sáng kiến qua Cổng thông tin “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam”; khuyến khích nhà giáo trẻ, học sinh, sinh viên tham gia Hệ tri thức Việt số hoá do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.

2.2.3. Phối hợp tổ chức hội nghị, giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học. Tổ chức cho sinh viên đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu giải quyết những vấn đề cụ thể trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phục vụ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày.

2.2.4. Phối hợp tổ chức các cuộc thi, chương trình nhằm tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên. Vận động sinh viên tham gia CLB sáng tạo trẻ, CLB Khởi nghiệp.

2.2.5. Tổ chức các hoạt động tập huấn, trao đổi kinh nghiệm đăng bài báo khoa học, khuyến khích giảng viên trẻ đăng ký và phấn đấu có các công trình nghiên cứu khoa học được công bố quốc tế, các bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín.

2.2.6. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy ý tưởng, sáng kiến của giảng viên trẻ trong đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo; trong cải tiến quy trình, chất lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ trẻ. Tạo điều kiện để đăng ký và thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học để giải quyết những nhiệm vụ đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tích cực hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. 

2.3. Phong trào Tuổi trẻ Xung kích bảo vệ Tổ quốc”

2.3.1. Tham gia đảm bảo trật tự an ninh tại đơn vị, địa phương và trên địa bàn toàn Thành phố.

2.3.2. Cung cấp thông tin và phát huy vai trò thông tin của sinh viên, giảng viên trẻ trong phát hiện và ngăn chặn các hoạt động truyền bá các thông tin không chính thống, thông tin phản động, phản cảm trên internet, tại các cơ sở đào tạo, khu vực xung quanh Trường và nơi công cộng.

2.3.3. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của sinh viên, giảng viên trẻ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, khuyến khích thanh niên, sinh viên tình nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự.

2.3.4. Tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc: Tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình trên địa bàn trường, đơn vị trú chân có cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở khu vực biên giới, hải đảo; các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các trường học với đơn vị lực lượng vũ trang nơi biên giới, biển đảo. Tổ chức các hành trình vì biển đảo tổ quốc.

2.3.5. Vận động đoàn viên thanh niên tham gia phong trào ”3 không” (không thử, không giữ, không dùng ma túy), tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn dân cư, trường học.

2.4. Phong trào “Tôi yêu Hà Nội” với 03 nhóm nội dung:

2.4.1. Hà Nội xanh: Tổ chức các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp thông qua việc tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, duy trì hoạt động các mô hình “Ngày Thứ bảy xanh”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Giảng đường xanh”, “Nhà trường xanh”...

2.4.2. Hà Nội văn minh: Tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh niên sinh viên Nhà trường góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh niên sinh viên Thủ đô thông qua các nội dung: Đẩy mạnh các hoạt động tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia giữ gìn và đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn Thành phố; vận động thanh niên, sinh viên tham gia đội hình “TNTN phản ứng nhanh về giao thông”, mô hình “Cổng trường an toàn”...; tham gia phòng chống tệ nạn xã hội...Tham gia tổ chức các diễn đàn, tọa đàm và tăng cường các hoạt động thiết thực nhằm xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên Thủ đô...

2.4.3. Hà Nội văn hiến: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, giá trị truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến; thường xuyên tổ chức ‘‘Hành trình truyền thống” cho đoàn viên thanh niên thăm quan các di tích lịch sử, thắng cảnh; tham gia đội hình “TNTN hỗ trợ du lịch Thăng Long – Hà Nội” để phát huy và quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội tới bạn bè trong nước và quốc tế.  

3. Tổ chức thực hiện các chương trình đồng hành

3.1. Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học”

3.1.1. Duy trì các câu lạc bộ học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, khởi nghiệp; vận động nguồn lực đầu tư cho các ý tưởng, đề tài, đề án có tính ứng dụng thực tiễn cao. Phát huy vai trò của giảng viên trẻ trong việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích sinh viên thi đua học tập, nghiên cứu khoa học; các cuộc thi, hội nghị chuyên ngành theo khối, ngành học, có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành.

3.1.2. Đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, trong sinh viên. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên sử dụng nâng cao trình độ ngoại ngữ. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường nâng cao năng lực, trình độ tiếng Anh cho sinh viên: phát triển các Câu lạc bộ, các cuộc thi, ngày hội, sinh hoạt đội, nhóm, thành lập các đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh cho thanh niên, sinh viên trong trường, phối hợp hỗ trợ tổ chức các chương trình giao lưu thanh niên quốc tế, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm học tiếng Anh. Tìm kiếm các suất học bổng hỗ trợ thanh niên học tiếng Anh.

3.1.3. Vận động các nguồn lực để trao tặng học bổng, giải thưởng khuyến khích học tập, nghiên cứu khoa học trong thanh niên, sinh viên Nhà trường; hỗ trợ, hướng dẫn vay vốn từ chương trình tín dụng dành cho sinh viên. Chú trọng đến sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế tối đa trường hợp sinh viên bỏ học do hoàn cảnh kinh tế.

3.1.4. Tôn vinh các tấm gương sinh viên, giảng viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, tổ chức tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”. Đồng hành với các gương sinh viên được tuyên dương trong tìm kiếm các nguồn học bổng, cơ hội học tập nâng cao trình độ tại các trường uy tín trong và ngoài nước.

3.2. Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”

3.2.1. Tổ chức hiệu quả chương trình “Tiếp sức đến trường” hỗ trợ sinh viên trong dịp đầu năm học.

3.2.2. Tổ chức cung cấp thông tin về cơ hội nghề nghiệp, việc làm; tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm, ngày hội việc làm cho sinh viên sắp tốt nghiệp. Phát huy các trung tâm giới thiệu việc làm, trung tâm hỗ trợ sinh viên  của Đoàn, Hội, tăng cường hợp tác giữa Đoàn trường với các trung tâm giới thiệu việc làm, các nhà tuyển dụng, các sàn giao dịch việc làm để tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên. Hỗ trợ các “Sinh viên 5 tốt” về kiến tập, thực tập tốt nghiệp, nghề nghiệp, việc làm sau khi tuyên dương, tốt nghiệp.

3.2.3. Thành lập CLB khởi nghiệp, tổ chức các hoạt động cung cấp kiến thức, kỹ năng; kết nối, hỗ trợ các điều kiện ban đầu cho sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp. Hỗ trợ kết nối sinh viên, có ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tìm kiếm các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia, tư vấn phát triển ý tưởng vào thực tiễn, bảo vệ quyền lợi của tác giả ý tưởng.

3.3. Chương trình “Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”

3.3.1. Đẩy mạnh các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, chú trọng tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.

3.3.2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên về giới tính, sức khoẻ sinh sản, cách tự bảo vệ và giúp bạn bè bảo vệ trước những vấn đề tâm lý, xã hội; tuyên truyền cho sinh viên về tác hại của bia, rượu, thuốc lá, ma tuý và các chất kích thích khác. Tổ chức chức các chương trình giáo dục sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/AIDS. Tuyên truyền vận động 100% sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

3.3.3. Đa dạng hoá các hoạt động văn hoá, thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần và thể chất cho đoàn viên, sinh viên, vận động sinh viên luyện tập thường xuyên 01 môn thể thao. Xây dựng, củng cố và phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích của sinh viên. Tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo Nhà trường có hình thức hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức sân chơi cho sinh viên.

4. Các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, sinh viên chủ động hội nhập quốc tế

4.1. Phối hợp tổ chức các hoạt động tọa đàm, diễn đàn, tập huấn, tuyên truyền… để nâng cao kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế cho sinh viên, đặc biệt các nội dung liên quan về Cộng đồng ASEAN, về các tổ chức, cơ chế đa phương khu vực và quốc tế mà Việt Nam tham gia, về tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam; thời cơ và thách thức trong nền công nghiệp 4.0…

4.2. Đẩy mạnh vận động, kết nối lưu học sinh, trí thức trẻ của Nhà trường đang học tập ở ngoài nước tham gia các hoạt động thiết thực hướng về Tổ quốc, Thủ đô và nhà trường.

4.3. Tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi thanh niên với các đơn vị đối tác.

5. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng

5.1. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức

5.1.1. Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cán bộ đoàn các Trường. Tổ chức cuộc thi, hoạt động tuyên dương, khen thưởng bí thư chi đoàn, bí thư liên chi đoàn giỏi. Kiên trì tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách với cán bộ Đoàn, Hội; tham mưu với Đảng ủy – Ban Giám hiệu thực hiện đúng yêu cầu về số lượng cán bộ Đoàn chuyên trách và bố trí địa điểm sân chơi cho tổ chức Đoàn, Hội tại Nhà trường. 

5.1.2. Cập nhật, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu công tác tổ chức Đoàn, Hội. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, tác nghiệp, quản lý đoàn viên, hội viên, sinh hoạt Đoàn, Hội. Thực hiện nghiêm túc chương trình Rèn luyện đoàn viên và việc đánh giá, phân loại đoàn viên. Nâng cao vai trò, trách nhiệm đoàn viên là giảng viên trẻ trong hoạt động Đoàn.

5.1.3. Củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, duy trì sinh hoạt chi đoàn định kỳ, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

5.2. Công tác kiểm tra, giám sát

5.2.1. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn. Đảm bảo công tác báo cáo định kỳ kịp thời, trung thực. Nâng cao chất lượng của các đợt kiểm tra chuyên đề tập trung vào các nội dung, chương trình, vấn đề khó, các vấn đề mới; chú ý phát huy kết quả sau kiểm tra để nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn.

5.2.2. Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên sinh viên.

5.3. Tham gia xây dựng Đảng

5.3.1. Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú, phấn đấu tăng tỉ lệ đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng.

5.3.2. Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm và các buổi đối thoại giữa Đảng ủy – Ban Giám hiệu với đoàn viên thanh niên sinh viên về công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, sinh viên.

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG CẤP TRƯỜNG

1. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho Sinh viên khóa 69, chùm hoạt động Tiếp sức đến trường (8/2018-10/2018).

2. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K69 tại các CSĐT.

3. Phát động cuộc thi “Phòng ở văn hóa” xây dựng môi trường KTX văn hóa, thân thiện (T9/2018).

4. Tổ chức tập huấn Cán bộ Đoàn – Hội (T9,10/2018).

5. Hội nghị cán bộ Đoàn – Cán bộ Hội cấp Liên chi và phát động cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, cuộc thi tiếng anh Sinh viên (T9,10/2018).

6. Tổ chức Hội thi dân vũ (T9, T10/2018)

7. Tổ chức Chương trình chào Tân Sinh viên 2018 (T9, T10/2018).

8. Tổ chức Ngày hội sinh viên UTT, giao lưu thể thao (T9,T10/2018).

9. Tổ chức Giải bóng đá sinh viên các khoa, các CSĐT (9/2018–11/2018).

10. Triển khai Ngày hội Hiến máu nhân đạo (T9/2018)

11. Hội nghị tuyên truyền văn hóa giao thông; Tổ chức cuộc thi Lái xe mô tô giỏi an toàn (T9,10/2018),.

12. Tổ chức cuộc thi Lái xe ô tô giỏi an toàn (T11/2018).

13. Tổ chức ngày Hội Bánh chưng xanh (T1/2019).

  1. . Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và các hoạt động trong Tháng Thanh niên (3/2019).

15. Tổ chức các Chương trình nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên (3/2019).

16. Triển khai Ngày hội Hiến máu nhân đạo (T3, T4/2019)

17. Thực hiện Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh (T6, T9/2019)

18. Thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường” năm 2019 (T6 – T10/2019)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp hành Đoàn trường

- Ban hành chương trình năm học; chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện Chương trình năm học 2018–2019.

- Tổ chức các hoạt động tập trung cấp Trường.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình công tác năm học 2018–2019 tại cơ sở.

- Tham mưu với Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường trong việc cụ thể hóa các nghị quyết, các chương trình công tác của Đảng, chính quyền đối với thanh niên.

- Tổng kết năm học và khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện chương trình công tác năm học 2018– 2019.

2. Liên chi đoàn và các chi đoàn trực thuộc

- Xây dựng triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018-2019 phù hợp điều kiện thực tế tại cơ sở đào tạo và khoa; chủ động chuẩn bị và tham gia có hiệu quả các hoạt động tập trung cấp Trường đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực.

- Đăng ký đảm nhận các công trình phần việc thanh niên; chủ động tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc thù ngành nghề và điều kiện thực tiễn tại đơn vị.

- Đổi mới hình thức tổ chức, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn.

3. Các CLB – Đội - Nhóm

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; giúp đỡ, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên được tham gia nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực do Đoàn thanh – Hội sinh viên và nhà trường tổ chức.

- Phát huy tính sáng tạo của thanh niên, sinh viên trong việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động theo sở thích nhằm phát huy tài năng, trí tuệ và khả năng sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

4. Công tác thông tin báo cáo

Ban Chấp hành Đoàn các Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc gửi các văn bản về văn phòng Đoàn trường theo địa chỉ P312 – H1, số 54 Triều Khúc – Thanh Xuân – Hà Nội (email: thanhnien@utt.edu.vn), cụ thể:

- Chương trình công tác năm học, Báo cáo số liệu đầu năm và đăng ký thi đua năm học 2018–2019, trước ngày 15/9/2018.

- Báo cáo hoạt động tháng gửi trước ngày 20 hàng tháng.

- Báo cáo sơ kết và tổng hợp số liệu học kỳ I gửi trước ngày 05/01/2019.

- Báo cáo tổng kết, hồ sơ thi đua gửi trước ngày 25/5/2019.

- Các báo cáo chuyên đề: theo thời gian chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn trường

Trên đây là chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm học 2018–2019.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của khu vực, đơn vị đảm bảo tính nghiêm túc, hiệu quả thiết thực theo những nội dung đã đề ra.

Mọi thông tin, kế hoạch triển khai các chương trình được đăng tải trên website của Đoàn Thanh niên Trường: http://utt.edu.vn/doanthanhnien và thông tin tuyên truyền trên fanpage của Đoàn Thanh niên Trường: https://www.facebook.com/doanthanhnienutt/.

 

ĐẢNG ỦY – BAN GIÁM HIỆU

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Cao Công Ánh

 

Nơi nhận:       

- BTV Thành đoàn (để b/c);

- ĐU-BGH (để b/c);                                

- Các CSĐT, Phòng, Khoa, TT (để p/h);

- Các LCĐ, CĐ (để t/h)

- Lưu VP.