Kế hoạch Tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2018-2019


Kế hoạch Tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2018-2019

06/03/2018

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm học 2017-2018, được sự đồng ý của Đảng uỷ - Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2018-2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua. Đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động, công tác bám sát thực tế, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chung của đoàn viên tại chi đoàn gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Lớp, Khoa và Trường;

1.2. Bầu Ban Chấp hành chi đoàn có đủ phẩm chất, năng lực, nhiệt tình và tín nhiệm để lãnh đạo chi đoàn trong nhiệm kỳ tới;

1.3. Các chi đoàn tổ chức đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đoàn; đánh giá đúng thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở chi đoàn; phát huy tính dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong quá trình đại hội đồng thời tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong chi đoàn.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Các chi đoàn sinh viên trong toàn Trường (trừ các lớp sinh viên năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp ra trường).

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

3.1. Thời gian: Đại hội chi đoàn được tổ chức trong thời gian 01 buổi (nên tổ chức đại hội vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật). Thời hạn hoàn thành: trước ngày 14/4/2017.

3.2. Địa điểm: Các chi đoàn chủ động đăng ký liên hệ địa điểm, phòng học thông qua Tổ quản lý giảng đường – Phòng Hành chính quản trị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Ban Chấp hành Đoàn trường thành lập Tổ công tác đại hội (gọi tắt là Tổ công tác). Tổ công tác có nhiệm vụ trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp cùng Ban Chấp hành các Liên chi đoàn, chi đoàn, GVCN-CVHT cùng hướng dẫn, giúp đỡ các chi đoàn tổ chức đại hội; lựa chọn chi đoàn tiêu biểu để tổ chức Đại hội mẫu.

- Tổ công tác gồm các thành viên có tên dưới đấy:

TT

Họ và tên

(Điện thoại)

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Lê Văn Kiên

(0961.246.555)

Phó Bí thư;

Chủ nhiệm UBKT

Tổ trưởng;

phụ trách chung

2

Phạm Ngọc Trường

(0984.826.232)

Phó Bí thư

Phụ trách các chi đoàn thuộc CSĐT Vĩnh Phúc

3

Trịnh Minh Hoàng

(0976.317.016)

Phó Bí thư

Phụ trách các chi đoàn thuộc CSĐT Thái Nguyên

4

Bùi Mạnh Lực

(0977.933.697)

Phó Bí thư LCĐ SV Khoa Công trình

Phụ trách các chi đoàn thuộc khoa Công trình

5

Đỗ Hữu Tuấn

(0985.127.394)

UV Ban Chấp hành

Phụ trách các chi đoàn thuộc khoa Cơ khí, TTCN Cơ khí

6

Nguyễn Thị Thùy Dung

(0932.233.462)

UV Ban Chấp hành

Phụ trách các chi đoàn thuộc khoa KTVT

7

Nguyễn Công Nam

(0987.698.963)

UV Ban Chấp hành

Phụ trách các chi đoàn thuộc khoa CNTT

8

Phạm Thị Thanh Huyền

(0966.060.713)

UV Ban Chấp hành

Phụ trách các chi đoàn thuộc khoa ĐTTC

9

Phạm Cao Cường

(0975.785.096)

UV Ban Chấp hành

Thư ký

 

4.2. Ban Chấp hành các liên chi đoàn và các chi đoàn CB-GV-CNV chủ động phối hợp cùng Tổ công tác phân công cán bộ Đoàn và CB-GV-CNV chi đoàn theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ các chi đoàn làm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội một cách nghiêm túc.

4.3. Ban Chấp hành chi đoàn các lớp sinh viên căn cứ vào điều kiện thực tế, chủ động báo cáo xin ý kiến GVCN-CVHT và Ban Chấp hành Liên chi đoàn cấp trên để xây dựng nội dung, văn bản, kịch bản chi tiết, hoàn thiện hồ sơ Đại hội (tham khảo tài liệu trên cổng TTĐT http://utt.edu.vn/doanthanhnien), liên hệ địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất và triển khai tổ chức Đại hội./.