Kế hoạch Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2019


Kế hoạch Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2019

03/04/2019
KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2019

Thực hiện chương trình công tác Đoàn TN – Hội SV và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2019; tiếp tục khơi dậy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ Nhà trường trong việc tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, phát huy hơn nữa giá trị, truyền thống cao đẹp và quý báu của người Việt Nam trong nghĩa cử Hiến máu cứu người; được sự đồng ý nhất trí của Đảng uỷ - Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đoàn TN - Hội SV Trường Đại học Công nghệ GTVT phối hợp cùng Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2019”, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN- ĐỊA ĐIỂM

1. Tại Phân hiệu Hà Nội:

- Thời gian (dự kiến): Từ 7h00’đến 17h00’ ngày 09/4/2019 (thứ Sáu).

- Địa điểm:      Hội trường lớn - Trường Đại học Công nghệ GTVT.

2. Tại Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc:

- Chủ động về thời gian, địa điểm và triển khai theo Kế hoạch.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các đồng chí Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn thông báo nội dung kế hoạch tới 100% đoàn viên thanh niên, sinh viên trong đơn vị; tuyên truyền vận động mỗi đơn vị có tối thiểu 15 đồng chí tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo; lập và nộp danh sách đăng ký (theo mẫu) về VP Đoàn TN trường (P312–H1) chậm nhất vào 18h00 ngày 08/4/2019 (thứ Hai).

- CLB Thanh niên vận động Hiến máu nhân đạo, CLB truyền thông, đội TNXK, các đội SVTN tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo thông qua hệ thống bảng tin, website, facebook, tuyên truyền trực tiếp tại giảng đường, KTX, nơi ở; phát thanh, tờ rơi, treo băng rôn, panô, áp phích; đồng thời phối hợp tổ chức Ngày hội.

Đây là hoạt động lớn, hết sức có ý nghĩa của tuổi trẻ Nhà trường, đồng thời là một tiêu chí quan trọng để xét rèn luyện, thi đua khen thưởng cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Ban Chấp hành Đoàn TN - Hội SV Trường đề nghị các đồng chí Bí thư chi đoàn, chi hội trưởng chi hội sinh viên khẩn trương báo cáo GVCN và triển khai thực hiện kế hoạch này một cách nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- Thành đoàn Hà Nội (để b/c);

- Đảng uỷ - BGH (để b/c);

- Các Phòng, Ban, Khoa, TT (để p/h);

- Các LCĐ, CĐ, CLB, tổ, đội, nhóm (để t/h);

- Lưu VP.

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

 

Cao Công Ánh