Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn Tháng 5 - năm 2018


Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn Tháng 5 - năm 2018

25/04/2018

HƯỚNG DẪN

Sinh hoạt chi đoàn Tháng 5 - năm 2018

Căn cứ Thông báo số 51 -TB/ĐTN ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Đoàn trường về báo cáo tổng kết hoạt động công tác của Chi đoàn năm học 2017-2018. Ban Thường vụ Đoàn trường hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn Tháng 5 với chủ đề “Văn hóa, ứng xử trong môi trường giáo dục” cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG

1. Thời gian: Tổ chức từ ngày 01/5 - 22/5/2018.

2. Địa điểm tổ chức sinh hoạt chi đoàn: Tùy theo điều kiện cụ thể, ban chấp hành các chi đoàn, chi đoàn cơ sở có thể lựa chọn các địa điểm phù hợp để tổ chức.

3. Đối tượng: Đoàn viên các chi đoàn, chi đoàn cơ sở.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC SINH HOẠT

1. Nội dung

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa sự ra đời và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền về 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975-30/4/2018).

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và đặc biệt tinh thần, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ học tập, rèn luyện và vận động đoàn viên, sinh viên tham gia CLB Khởi nghiệp.

- Tuyên truyền các nội dung hoạt động của Đoàn Thanh niên Trường, Đoàn Thanh niên Khoa niên bằng các hình thức sáng tạo, phù hợp với tâm lý, nhu cầu của thanh niên, sinh viên, tích cực sử dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại; Kết nối thành công và tương tác thường xuyên giữa fanpage facebook của Đoàn Thanh niên Trường với fanpage facebook của 100% Liên Chi đoàn Khoa và 100% Facebook cá nhân các đoàn viên.

- Tổ chức cho đoàn viên đăng ký tham gia các hoạt động của Chiến dịch Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Tiếp sức đến trường và Chiến dịch Thanh niên tình nguyên – Mùa hè xanh năm 2018.

- Tổ chức Tuyên truyền về Văn hóa, ứng xử trong môi trường giáo dục đặc biệt vấn đề nói tục, chửi thề góp phần nâng cao ý thức, văn hóa, ứng xử của đoàn viên thanh niên và đẩy lùi triệt để vấn đề nói tục, chửi thề của thanh niên, sinh viên.

- Tổ chức bình xét, xếp loại năm học 2017-2018 cho đoàn viên của Chi đoàn.

- Tạo sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Lãnh đạo khoa, bộ môn  và toàn xã hội đối với công tác bồi dưỡng, đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ.

2. Hình thức sinh hoạt

Tùy theo tình hình thực tế của các đơn vị, ban chấp hành chi đoàn, có thể chủ động lựa chọn một trong các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm:

Tổ chức các tọa đàm, diễn đàn, hội nghị chuyên đề để thông tin, tuyên truyền; đối thoại, trao đổi, thảo luận, tạo không gian để đoàn viên đóng góp ý tưởng, hiến kế, giải pháp cho việc đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng và công tác xây dựng hình mẫu thanh niên giàu lòng yêu nước nhân ái và nâng cao lòng yêu ngành, yêu nghề, yêu trường, yêu lớp góp phần nâng cao hình ảnh thế hệ học trò UTT giai đoạn mới.

Tổ chức các hội thi, hoạt động sinh hoạt tập thể tìm hiểu về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phù hợp nhu cầu của đoàn viên, thanh niên.

Tổ chức hoạt động giao lưu với các gương cán bộ đoàn tiêu biểu, các gương điển hình sống đẹp, các gương có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực, qua đó lan tỏa những giá trị đẹp của thanh niên, sinh viên Nhà trường.

Tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động tình nguyện tại các khu di tích lịch sử, địa điểm, công trình mang dấu ấn của Đoàn và tuổi trẻ, khơi gợi tính sáng tạo và định hướng đoàn viên trong chi đoàn thực hiện hiệu quả công trình thanh niên tại Trường, tại khoa. 

- Khuyến khích các chi đoàn phát động đoàn viên thực hiện các sản phẩm tuyên truyền sáng tạo, mới mẻ giới thiệu về Trường, Khoa, lớp trên mạng xã hội, các mô hình, giải pháp tổ chức hoạt động hiệu quả tại chi đoàn cũng như những ý kiến đóng góp trong việc nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn; nghiên cứu, tổ chức sinh hoạt chi đoàn qua mạng xã hội và Facebook của mỗi đoàn viên thanh niên.

- 100% các chi đoàn tổ chức thảo luận, tọa đàm về thực trạng văn hóa ứng xử của đoàn viên, sinh viên trong môi trường giáo dục, đặc biệt về thái độ, ứng xử của sinh viên với thầy cô giáo và vấn đề nói tục chửi bậy; đưa ra giải pháp giải quyết những tình trạng đó.

Tổ chức hoạt động gặp gỡ với các nhân chứng lịch sử, các cựu cán bộ đoàn,  gương đoàn viên, sinh viên điển hình, tiêu biểu… thông qua đó để chuyển tải những nội dung sinh hoạt chủ điểm.

3. Các bước thực hiện

Để thực hiện hiệu quả sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, Ban Thường vụ Thành đoàn hướng dẫn chi đoàn chuẩn bị nội dung theo các bước như sau:

- Xây dựng chương trình sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo thời gian quy định, tham khảo, chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến buổi sinh hoạt. 

- Tổ chức hội ý, thảo luận và thống nhất về nội dung, thời gian, địa điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên ban chấp hành, các đoàn viên trong chi đoàn (điều khiển chương trình, công tác tổ chức, hậu cần, trang trí…) nhằm đảm bảo cho sinh hoạt chi đoàn chủ điểm diễn ra thành công.

- Báo cáo và mời Lãnh đạo khoa, Lãnh đạo bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm, đoàn cấp trên, đại diện các đơn vị liên quan tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

- Thông báo trước cho đoàn viên biết về thời gian, địa điểm và phổ biến trước chủ đề, nội dung của buổi sinh hoạt cho đoàn viên chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên; yêu cầu đoàn viên tham dự đầy đủ.

- Sau buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, chi đoàn đánh giá hiệu quả buổi sinh hoạt với các hình thức như khảo sát qua phiếu, họp rút kinh nghiệm; báo cáo kết quả với đoàn cấp trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp hành Đoàn trường.

- Xây dựng hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn tháng 5 năm 2018 triển khai tới các Liên Chi đoàn, chi đoàn các lớp.

- Phân công các Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, cán bộ đoàn các khoa, cơ sở đào tạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc, dự và cử cán bộ tham dự buổi sinh hoạt chi đoàn.

- Ban Chấp hành các Liên Chi đoàn đôn đốc các chi đoàn trực thuộc gửi lịch sinh hoạt chi đoàn về Văn phòng Đoàn trường để tổng hợp báo cáo Thường trực Đoàn trường trước 15h00’ ngày 04/5/2018.

2. Liên Chi đoàn trực thuộc

- Phân công Ban chấp hành, cán bộ đoàn kiểm tra, đôn đốc và tham dự các buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm; báo cáo lịch sinh hoạt chi đoàn tháng 5 năm 2018 gửi về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 04/5/2018 qua thư điện tử thanhnien@utt.edu.vn.

- Báo cáo kết quả tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm gửi về Ban Thường vụ Đoàn trường thông qua Văn phòng Đoàn trường trước ngày 23/5/2018.

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đề nghị Ban Chấp hành các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc căn cứ Hướng dẫn này và bổ sung thêm nội dung sinh hoạt chi đoàn để phù hợp với đơn vị mình; triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chi đoàn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.