Kế hoạch tổ chức Giải cầu lông CB-GV-CNV và sinh viên Chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường ĐH Công nghệ GTVT